BT og AT&T planlegger nytt telesamarbeid

Britiske BT og amerikanske AT&T har ikke gitt opp samarbeidet, og planlegger nå å utvide dette fra bare å gjelde Concert til også å inkludere de nasjonale bedriftsmarkedene.

Ideen er, ifølge kilder som Wall Street Journal har snakket med, å knytte eksisterende og nye virksomheter sammen i ett selskap som er børsnotert i USA og Storbritannia. Dette er i alle fall ett av flere alternativer som BTs aksjonærer blir forespeilet i et prospekt som kommer i forbindelse med gigantemisjonen på 5,9 milliarder pund. Blant alternativene er også at BT selger seg helt ut av Concert.

Concert er de siste månedene gransket for å finne muligheter som gjør at BT og AT&T kan fortsette samarbeide om selskapet som i stor grad driver med internasjonale næringslivskunder. Så langt har nemlig samarbeidet på langt nær vært den suksess som selskapene hadde håpet da samarbeidsplanene ble gjort kjent i 1998.

Nå kan det være aktuelt å legge større deler av selskapenes teletjenester overfor bedriftsmarkedet inn i Concert. I BT sees det i sammenheng med avknoppingen av både mobilvirksomhet og kanskje andre virksomheter slik det ble offentliggjort i London sist uke. Blant aktuelle kandidater som kan supplere Concert er også Ignite og AT&Ts bedriftskunder.

AT&T varslet på sin side amerikanske myndigheter sist uke om planen om å dele selskapet i fire deler, hvorav en del driver med teletjenester ovenfor bedriftskunder. Der blir ulike samarbeidsløsninger med BT også varslet.

Til toppen