BT og MCI ser nærmere på samarbeidet

British Telecom (BT) og MCI vurderer samarbeidsavtalen og da særlig BTs kjøp av de gjenværende aksjene i MCI. Flere BT-aksjonærer mener selskapet betaler for mye for MCI.

British Telecom (BT) og MCI vurderer samarbeidsavtalen og da særlig BTs kjøp av de gjenværende aksjene i MCI. Flere BT-aksjonærer mener selskapet betaler for mye for MCI.

Ifølge BTs administrerende direktør, Sir Peter Bonfield, kommer granskingen av avtalen mellom de to selskapene etter at MCI forrige måned offentliggjorde større kostnader forbundet med lokaltelefoni enn ventet.

- Vi skal vurdere hele situasjonen på nytt, inkludert fusjonsplanene, sier han til Financial Times.

Så langt har verken Bonfield eller andre BT-topper sagt noe om det kommer på tale med reforhandlinger i de inngåtte avtalene, ettersom noe av forutsetningene kan være borte.

BT har følt presset fra flere institusjonelle investorer som har ment at selskapet ville betale for mye for MCI om prisen som ble tilbudt i november står ved lag.

Nå er det ikke unaturlig at BT og MCI så for seg dette da de skrev avtalen, slik at det allerede eksisterer en mulighet for å reforhandle avtalen, om verdien av MCI skulle gå ned, eller om selskapet skulle få problemer på markedet for lokaltelefoni i USA.

Det siste har har skjedd, og ekstra utgifter som følge av anstrengelser for å komme seg inn på ulike lokale markeder beregnes til USD 800 millioner.

Til toppen