BT vil skille ut det meste

Telenorpartner British Telecom har presentert en restruktureringsplan der utskilling og børsnotering av mobiltelefonidelen og oppsigelser av ansatte er sentrale element.

British Telecoms problem er en drepende høy gjeld på nesten 400 milliarder kroner etter stadige auksjonsrunder der målet har vært europeiske mobiltelefonlisenser for UMTS. Selskapet klarte ikke kostnadene i Italia, der selskapet og det konsortiet der det inngikk måtte trekke seg fra UMTS-auksjonen.

Planen som ble presentert torsdag viser at både mobiltelefonidelen, fasttelefonidelen og kanskje også Internett-delen av selskapet skal skilles ut. Mobildelen skal børsnoteres og mellom 20 og 25 prosent av aksjene selges. Dette vil gi selskapet handlefrihet for vel 8-10 milliarder pund eller 60-80 milliarder kroner.

BT har samtidig med planene for å redusere gjeld, presentert sine kvartalstall etter andre kvartal. BT har avvikende regnskapsår og noterte seg for overskudd før skatt på 471 millioner pund i andre kvartal, som ble avsluttet 30. september, ned fra 890 millioner pund året før. Salget økte i andre kvartal til 5,02 milliarder pund, fra 4,7 milliarder pund i fjor.

Konsernsjef Peter Bonfield håper at gjelden skal kunne bli redusert fra nær 400 milliarder kroner til 250 milliarder kroner mot slutten av første kvartal neste år som en følge av tiltakene.

BT planlegger også å børsnotere 25 prosent av gule sider i løpet av fem måneder, mens bredbåndsselskapet BT Ignite, planlegges børssatt i løpet av ett års tid.

Men BT har flere børsplaner ved at nettselskapet NetCo også skal på børs med 25 prosent av aksjekapitalen.

BT varsler også at dets fokus nå er Vest-Europa og Japan, der selskapet har hoveddelen av sin aktivitet i dag. Og på toppen kommer en bemanningsreduksjon, der målet er 5000 færre ansatte i løpet av året.

BT sitter nå med vel 17,9 millioner mobilkunder, hvorav 8,7 i det britiske mobilselskapet BT Cellnet.

Til toppen