BT yter krisehjelp til Ionica

Ionicas forsøk på å gjøre penger av trådløs aksess ble så mislykket at British Telecom (BT) nå griper inn og garanterer for summetonen til Ionicas 60.000 kunder i inntil tre måneder.

Kriserammede Ionica, som ble satt under konkursadministrasjon i oktober, får nå hjelp fra uventet hold.

British Telecom bistår selskapet med rundt 3 millioner britiske pund (33 millioner kroner) for å hindre at Ionicas 60.000 kunder mister summetonen i vinter. Hjelpepakken varer i 3 måneder og skal hindre at de 60.000 kundene kommer løpende til BT på en gang for å skaffe seg et varig telefonabonnement.

BT mener hjelpepakken vil spare selskapet for mer enn hva 60.000 nye kunder over natten ville medført av kostnader.

Det er ikke noe krav fra BTs side at Ionicas kunder må ikke velge BT som ny teletelverandør.

Dermed er det også satt sluttstrek for en av BTs teleutfordrere på trådløs aksess til telenettet.

Til toppen