Budkrig om norske Wimax-lisenser

Snart skal de norske Wimax-lisensene auksjoneres ut. Det er ikke nok til alle og prisene vil presses opp.

Snart skal de norske Wimax-lisensene auksjoneres ut. Det er ikke nok til alle og prisene vil presses opp.

Wimax, arvtageren til dagens trådløse nett, har en rekkevidde og overføringskapasitet som åpner helt nye muligheter. Nå skal Post- og teletilsynet snart starte auksjonen av frekvensbånd med enerett.

Det har vært påstått at Wimax gir 70 Mbit fart over 50 kilometers rekkevidde, men dette stemmer ikke, påpeker Gartner og Intel. Du må velge og kanskje noen megabit over 5-6 kilometer.

Men dette gjelder bare det fritt solgte utstyret som har effektbegrensninger. Selskaper som nå skaffer seg lisenser gjennom auksjonen kan skru opp sende-effekten og få mye større båndbredde og rekkevidde enn med kommersielt utstyr.

Post- og teletilsynet er i sluttfasen med arbeidet for å starte auksjonen av lisensene, forteller seksjonssjef Stein Gudbjørgsrud til digi.no.

Auksjonen skal starte i begynnelsen av oktober og alt ligger an til en opphetet budrunde. For hittil har tilsynet kjørt alle auksjoner med en budrunde og lukkede bud - man har altså ikke hatt mulighet til å legge på budene.

- Vi forbereder en nettbasert auksjon som vil fortsette så lenge det kommer inn høyere bud, forteller Gudbjørgsrud til digi.no. Årsaken til at vi kjører en nettbasert auksjon er rett og slett administrasjonene. Vi har delt opp landet i seks regioner og du kan kjøpe ganske små frekvensblokker, så det blir egentlig rundt 150 auksjoner som skal gjennomføres.

Seksjonssjefen bekrefter at en lang rekke selskaper har tatt kontakt med tilsynet og at alt peker på at etterspørselen overstiger det som finnes av lisenser. Det er derfor duket for en frisk budkamp.

Wimax-teknologien gjør frekvensene attraktive. Wimax kan både brukes til direkte forbindelser til husstander eller som spredernett. Etterhvert kommer det også en mobil versjon som vil gi brukere med bærebare PCer et alternativ til dagens mobilnett.

Tilsynet har delt opp Norge i seks soner. I hver sone er det plass til flere titalls nett med forskjellige formål. I tillegg kan man skape landsdekkende Wimax-nett.

Akkurat hvor langtrekkende og hvor raske disse nettene vil bli kommer an på hvor store frekvensblokker man kjøper, påpeker Gudbjørgsrud.

Gudbjørgsrud vil ikke røpe enkeltselskaper som er interessert, men forteller at interessen er stor, særlig fra mellomstore, lokale bredbåndselskaper. Deres plan er å bruke Wimax til å gi bredbånd til husklynger som i dag ligger for langt unna for ADSL.

I løpet av de siste årene har det dukket opp over 150 slike lokale operatører som tilbyr bredbånd, ofte der Telenors telenett ikke kan gi ADSL.

- Vi vil også få noen landsdekkende Wimax-nett, røper seksjonssjefen som har snakket med mange av de kommende budgiverne.

Tilsynet har utelukket Telenor fra å by på de nye WiMax-lisensene fordi Telenor i dag disponerer en rekke egne Wimax-frekevenser. Telenor har klaget til Samferdselsdepartementet, men foreløpig er ikke saken avgjort.

derfor med å etablere og auksjonere ut lukkede frekvensområder. Den dårlige nyheten er at du må betale, men rekkevidden og farten blir høyere. For bare med garanterte tjenester kan teleselskaper og lokale bredbåndsselskap lansere konkurrenter til ADSL.

På denne siden hos Post- og teletilsynet kan du lese mer om auksjonen

Til toppen