Budsjettforslag kan ramme IT-bransjen tungt

Et forslag i statsbudsjettet kan ramme IT-bransjen og særlig Ementor-sjef Arne A. Jensen hardt.

Et forslag i statsbudsjettet kan ramme IT-bransjen og særlig Ementor-sjef Arne A. Jensen hardt.

I sitt forslag til statbudsjettet foreslår regjeringen å avslutte muligheter for skattefordeler ved av/nedskrivninger av goodwill, skriver Finansavisen.

En rekke IT-selskaper, blant annet Ementor, pådro seg mye goodwill under dotcom-årene og har bokført skattemessige fordeler ved avskrivningen av disse. I Ementors tilfelle dreier det seg om hele 500 millioner kroner. Når man så tar med i betraktningen av Ementor har en bokført egenkapital på 808,5 millioner kroner, rammer dette tungt.

Også EDB har bokført store skattemessige fordeler - 501 millioner kroner. Men EDB har en egenkapital på 1,8 milliarder og rammes derfor ikke så hardt, skriver Finansavisen.

Per Morten Hoff i IKT Norge og Reidar Gjærum i EDB mener regjeringen foreslår en for rask endring av regelene og ønsker en utsettelse av regjeringens forslag om endring allerede i januar til neste år.

Til toppen