Budsjettkutt kan ramme IT-utdanningen

Utkastet til statsbudsjett kutter overføringen til NTNU med nærmere 50 millioner kroner.

IT-høyskoler og universiteter har lenge slitt med rekruttering av nye studenter, og IT-bransjen skriker nå etter både ingeniører og teknisk kompetente folk. Men statsbudsjettet forespeiler ingen drahjelp.

    Les også:

Tvert imot kutter Regjeringen hardt i bevilgningen til høyere utdanning. Til sammen får universitets- og høgskolesektoren en reduksjon på 275 millioner kroner, 180 av dette belastes universitetene.

Hos NTNU foreslås et kutt i basisbevilgningen på nærmere 50 millioner kroner.

– Det vil føre til svekket evne til å satse offensivt på styrking av teknologisk utdanning og forskning. Dette har ikke nasjonen råd til, sier NTNU rektor Torbjørn Digernes i en uttalelse til statsbudsjettet som ble lagt ut i dag.

Etter flere års negativ utvikling i søkertallene, er NTNU en av de få høyskoler som omsider har fått opp søkertallene til teknologistudiene, blant annet med dyre reklamekampanjer.

Dette er kandidater som næringslivet slåss om. Det virker derfor svært uforståelig at regjeringen nå kutter bevilgingen til NTNU, som reduserer grunnlaget for økt satsing.

I tillegg går den rett mot den nasjonale strategien for økt satsing på realfag og teknologi, og forskningsmeldingens intensjon om økt basisfinansiering av disse utdanningene.

NTNU har i 2005 og 2006 bygd ned ubrukte midler med 350 millioner kroner. Dette er brukt til en offensiv satsing på laboratorier for nanoteknologi og på å styrke forskerutdanningen.

– Statsbudsjettet vitner om at regjeringen ikke følger opp det de har forpliktet seg til gjennom arbeidet med kvalitetsreformen, forskningsmeldingen og i Soria Moria-erklæringen. Regjeringen har med dette introdusert stor usikkerhet om framtiden for norsk høyere utdanning og forskning, sier rektor Digernes.

NTNU har det siste året økt produksjonen av studiepoeng og redusert strykprosenten.

Dette utgjør åpenbart ikke nok til å oppveie for kuttet i basisbevilgingen. Til sammen får NTNU en bevilgning på 2,7 milliarder, som innebærer rundt 60 millioner i realnedgang for universitetet.

Til toppen