Budsjettøkning for Post- og teletilsynet

Flytting koster, derfor blir det mer penger på Willy Jensens teletilsyn i året som kommer.

Regjeringens budsjettforslag for 2004 innenværer at Post- og teletilsynets totalramme blir på 190,4 millioner kroner.

Dette er en økning på 12,7 millioner kroner eller 7,1 prosent fra 2003. Økningen skyldes kostnader i samband med at tilsynet skal flytte fra Oslo til Lillesand.

;