Bugbear og Klez herjet mest i Norge i juni

Datavirusstatistikken for Norge viser at Klez og diverse Bugbear-varianter sto for over 85 prosent av all smitten.

Statistikken fra Virusfree.no for juni 2003 viser at Klez-epidemien fortsetter å herje her i landet, med 54 over prosent av all formidlet smitte. Deretter kommer Bugbear i tre-fire varianter med over 32 prosent av smitten. Fizzer-ormen fikk mye oppmerksomhet, men sto for bare 3,9 prosent, mens Sobig-variantene til sammen hadde så vidt over 2 prosent.

Statistikken fra virusvernere med mer global siling viser et helt annet bilde, men der spriker det også. Hos MessageLabs har Bugbear erobret førsteplassen med 19,3 prosent mot 13 prosent for Klez, mens de tre Sobig-variantene som når ti-på-topp-listen til sammen står for 13,5 prosent. MessageLabs noterer også en sterk framgang for Yaha som står på fjerde plass med 7,8 prosent.

Hos Kaspersky Labs er framgangen til Yaha (Kaspersky kaller den Lentin) så sterk at den klatrer helt til topps med 32,5 prosent, mot 17,7 prosent for Klez, 16,9 prosent for Tanatos og 12 prosent for Sobig.

Sophos har utgitt en seks måneders statistikk der to Bugbear-varianter og tre Sobig-varianter står til sammen står for 32 prosent av smitten, mens Klez har 8,4 prosent.

Andelen smittet e-post har ifølge tall gjengitt på nettstedet til MessageLabs holdt seg på samme nivå i juni som i mai, det vil si én smittet melding per i overkant av 200 undersøkte meldinger. Dette er den høyeste smitteandelen per måned siden januar da den lå på én melding per 230, men mindre enn i oktober i fjor da den så på én melding per 150.

;