Bulgarsk monopolmarked

Landet har en operatør på GSM men planlegger konkurranse, samt delprivatisering av den statlige operatøren.

Landet har en operatør på GSM men planlegger konkurranse, samt delprivatisering av den statlige operatøren.

Bulgaria Lansert Kunder

01.01.00

Vekst i

1999

Marked

GSM

Mobikom bare NMT -
MobilTel 09.95 193.000 284 % 100 %

Kilde: Public Network 2/00. Inkluderer netteiere, og ikke service providere.

Til toppen