Bulgarsk monopolmarked

Landet har en operatør på GSM men planlegger konkurranse, samt delprivatisering av den statlige operatøren.

Bulgaria Lansert Kunder

01.01.00

Vekst i

1999

Marked

GSM

Mobikom bare NMT -
MobilTel 09.95 193.000 284 % 100 %

Kilde: Public Network 2/00. Inkluderer netteiere, og ikke service providere.

Til toppen