Bull framhever bedriftsnett

Det franske IT-konsernet Bull kunngjorde på CeBIT en serie produkter, tjenester og initiativ knyttet til bedriftsnett. To av eierselskapene, NEC og Motorola, deltok på kunngjøringen.

Det franske IT-konsernet Bull kunngjorde på CeBIT en serie produkter, tjenester og initiativ knyttet til bedriftsnett. To av eierselskapene, NEC og Motorola, deltok på kunngjøringen.

Bull var lenge et stort problem i europeisk IT. I 1993 slukte statsselskapet et underskudd på over 5.000 millioner FF. De to siste årene har gruppen gått med overskudd. I fjor ble fortjenesten 376 millioner FF av en omsetning på 27.000 millioner. En langvarig privatiseringsprosess ble ført til veis ende i februar, da eierandelen til den franske staten falt under 50 prosent. 60 prosent av gruppens omsetning kom i fjor fra utlandet, det vil si fra andre land enn Frankrike.

Bull har tradisjonelt vært sterke innen kommunikasjon. Det er denne tradisjonen selskapet bygger videre på når stormaskinmarkedet ikke lenger kan fornyes, og pc-markedet knapt tilbyr marginer igjen. Det positive resultatet i 1996 kom trass i avskrivninger på 661 millioner FF knyttet til restrukturering av innsatsen innen pc-produksjon og kretskort.

I oktober i fjor kunngjorde Bull en serie produkter innen et "Internett sikkerhetsinitiativ", for kunder som vil ha absolutt sikker og fortrolig samband over internettet. På CeBIT kom disse nyhetene:

  • Partnerskap med NEC innen ATM
  • Partnerskap med Motorola ISG innen frame relay
  • Avtale med Alcatel Data Cables for å sikre avanserte kabler til Bulls kabelløsninger BCS (Bull Cabling Solutions)
  • Avtale med Wyse om en ny NC (network computer)
  • Bedre nettilknytning i stormaskinmiljøer

Groupe Bulls Roger Crocombe pekte på at det europeiske markedet for storskala nettprodukter og -integrering er anslått til 3,8 milliarder USD. Bulls andel av dette markedet i fjor var 8,8 prosent. Han mener selskapets produkt- og tjenesteportefølje har en enestående bredde som skulle sikre ytterligere vekst. Som eksempel på lyspunkt i fjor nevnte han veksten i samlede nettjenester: 21 prosent mot en markedsvekst på 12 prosent.

Til toppen