Bull holder seg i pluss.

Groupe Bull og den norske datteren Bull AS økte halvårsomsetningen med henholdsvis fire og 21 prosent.

Groupe Bull og den norske datteren Bull AS økte halvårsomsetningen med henholdsvis fire og 21 prosent.

For Groupe Bull vokste omsetningen fra 1,74 milliarder euro i første halvår 1998 til 1,81 milliarder euro i første halvår 1999. Driftsresultatet før restruktureringskostnader økte fra 12,4 millioner euro til 18,7 millioner. Medregnet restruktureringskostnader er tallene 18,5 millioner euro (1998) og 18,1 millioner (1999). Nettoresultatet faller fra 53,7 millioner euro til 13,0 millioner.

Bull AS økte omsetningen fra 243 millioner kroner i første halvår i fjor, til 295 millioner i årets første halvår. Ifølge markedssjef Thomas Hagelid ligger det en vesentlig vekst innen tjenester og Unix/NT. Han mener annet halvår vil preges av økt press på volumprodukter, samt call center, e-handel, internettbank og kundebehandling.

Til toppen