Bull med storstilt Linux-forpliktelse

Bull sertifiserer tjenere for Linux, og porter en rekke applikasjoner og tjenester, blant dem det omfattende driftssystemet OpenMaster og sikkerhetsinfrastrukturen CDSA.

Bull sertifiserer tjenere for Linux, og porter en rekke applikasjoner og tjenester, blant dem det omfattende driftssystemet OpenMaster og sikkerhetsinfrastrukturen CDSA.

Bull kunngjorde sin Linux-forpliktelse på en konferanse i Paris i forrige uke. Félix Lévy, den ansvarlige for Bull Services, pekte på at Linux har vunnet bred aksept i ulike miljøer, men at mye gjenstår før plattformen kan bære bedriftskritiske systemer. Dessuten kommer Linux seint til Europa, ifølge Lévy.

Bull satser i første omgang på Red Hat Linux 6.0, men lover å følge opp dette med andre større Linux-distribusjoner. Tre Pentium III-baserte tjenere i Express5800-serien vil kunne leveres sertifisert med Linux, fra enprosessor-maskinen LC1400 til fireprosessor-maskinen MH4500.

I forbindelse med portingen av OpenMaster til Linux, har Bull tatt initiativet til en egen fri gruppe som skal arbeide med systemer for drift og sikkerhet på Linux, LinuxMaster Group. Gruppen retter seg spesielt mot forskning og utdanning, og vil trekke til seg institusjoner som partnere. Den første partneren er Ecole Centrale de Paris.

Portingen av OpenMaster skal gjøre Linux til en hensiktsmessig plattform for bedriftskritiske systemer. OpenMaster er en omfattende og skalerbar suite, med spesielle egenskaper innen overvåkning og feilhåndtering.

E-handelssystemer er motivet for å porte sikkerhetsinfrastrukturen CDSA 2.0 (Common Data Security Architecture) fra Open Group til Linux. CDSA tilbyr en rekke sikkerhetstjenester med standard programmeringsgrensesnitt, innen kryptering, sertifisering og autentisering. Grensesnittene skal bidra til lavere utviklingskostnader og raskere tid til markedet. Portingen betyr at Linux får plattformuavhengig sikkerhet på linje med konkurrerende plattformer.

Bulls Linux-forpliktelser avrundes med en sterk satsing innen tjenester, med døgnkontinuerlig support per telefon, faks eller e-post. Tjenestene omfatter alt fra skolering til integrering. Det skal opprettes et europeisk Linux-kompetansesenter for å sentralisere tilgangen til Bulls 800 Linux-spesialister i Europa.

Til toppen