Bull Norge foran sannhetens halvår

- Vi holdt omsetningen over 500 millioner kroner, og resultatet var positivt. Nye kontrakter, nye kunder og en stor ordrereserve gjør oss optimistiske, sier Bull-sjef Kjell Rusti.

- Vi holdt omsetningen over 500 millioner kroner, og resultatet var positivt. Nye kontrakter, nye kunder og en stor ordrereserve gjør oss optimistiske, sier Bull-sjef Kjell Rusti.

Omsetningen i Bull AS falt fra 580 millioner kroner i 1999 til 505 millioner kroner i 2000, og overskuddet ble nærmest slettet, fra 22 millioner kroner til knapt fire millioner - etter et ukjent sponsebidrag til Olympiatoppen som administrerende direktør Kjell Rusti nok en gang nekter å tallfeste.

- Omsetningssvikten skyldes helt og holdent produkter, altså PC-er, NT og Unix. Innen tjenester har vi vokst med 15 prosent. Det er i tråd med markedet.

Det er en grunnleggende forskjell mellom Bull Norge 2000 og Bull Norge 1999. I 1999 fordelte omsetningen seg med 55 prosent på produkt, 45 prosent på tjenester. I 2000 er miksen omvendt: 40 prosent på produkt, 60 prosent på tjenester. Bull er blitt en tjenesteleverandør som også selger maskiner.

Endringen setter sitt preg på mannskapet. Tallet på ansatte økte med 50, til 220. Av disse er 165 konsulenter som fakturerer sin tid ute hos kundene.

- I 2001 skal vi passere 250 medarbeidere. Vi hadde en stor turnover i fjor, og opplevde noen tilfeller der folk som hadde sluttet hos oss for å begynne i oppstartselskaper på utrygg grunn, kom tilbake. Vi er et solid firma, og beviste det nok en gang i fjor da vi tålte en omsetningssvikt på over ti prosent uten å gå i minus. Slike arbeidsplasser tiltrekker kompetente og innsatsvillige folk.

Rustis mål for 2001 er en omsetning på 575 millioner kroner, et resultat på 35 millioner, og en 20 prosent økning i ordreinngangen.

To langsiktige avtaler inngått i 2000 er noe av grunnlaget for Rustis optimisme. En tre års avtale med politiet, der Bull står som eneleverandør av IT-infrastruktur og tjenester, er verdt 400 millioner kroner. Politiet er en av Bulls mest trofaste kunder. I motsetning til den forrige politikontrakten, ble denne vunnet uten partnere på PC-siden. En fire års avtale med Toll og avgiftsdirektoratet, undertegnet rett før jul, er verdt 120 millioner.

Ellers har en ny nisje blitt realisert. To nye outsourcing-avtaler med Skattedirektoratet er verdt 50 millioner kroner. Smartkort ser også ut til endelig å bety noe. En avtale med Bankenes Betalingssentral (BBS) for smartkortterminaler er verdt 45 millioner kroner.

- Flere interessante tendenser tegner seg, mener Rusti. - Kompetanse står i fokus. Det er tydelig at vi vinner på å følge opp en leveranse med en garanti for at vi får det til å virke. Vi har vunnet en rekke mindre kontrakter innen systemer for kundekontakt og publikumskontakt på grunn av dette. Ellers er outsourcing, smartkortløsninger og kundehåndteringssystemer det som vil prege vår virksomhet framover, i tillegg til den tradisjonelle innsatsen innen infrastruktur.

Outsourcing i ulike former - "ASP" (applikasjoner på abonnement) er også en form for outsourcing - har hatt større preg av økonomisk misere enn lykke i Norge det siste året. Hva får Bull til å gå mot strømmen?

- Forklaringen er at vi går inn i prosjekter som er direkte realiserbare. Vi starter ikke med å fylle en fjellhall med servere og infrastruktur og så gå ut etter kundene. Vi tar prosjekt for prosjekt.

Fortsatt konsentrerer Bull seg i hovedsak om å selge til offentlig sektor. Dit går 55 prosent av omsetningen. Bank og finans tar 20 prosent, telekom 15 prosent og handel og industri 10 prosent.

For konsernet som helhet, går det ikke så bra. Groupe Bull SA leverer sitt regnskap 15. februar. Rusti antyder en omsetning på 3,2 milliarder euro, altså en nedgang på to prosent, og et resultat på minus 100 millioner euro. Han legger ikke skjul på at han ser fram til en slanking av hovedkontoret i Frankrike, der fagforeningene har gått i vranglås de siste ukene.

Til toppen