Bull Norge øker med 27 prosent

- Vi ligger an til en årsomsetning på 570 millioner kroner i 1999, sier markedssjef Thomas Hagelid i Bull Norge. Det er 27 prosent over fjorårets 450 millioner. Samtidig har staben økt med 40 til 210 ansatte.

- Vi ligger an til en årsomsetning på 570 millioner kroner i 1999, sier markedssjef Thomas Hagelid i Bull Norge. Det er 27 prosent over fjorårets 450 millioner. Samtidig har staben økt med 40 til 210 ansatte.

Hvis markedssjefens antakelse slår til, betyr det at Bull har akselerert ytterligere i forhold til det som ble prestert i første halvår, da omsetningen var 21 prosent større enn i første halvår 1998. Bull Norge har avsluttet 1900-tallet med en halvårsvekst på 33 prosent. (Se artikkelen Bull holder seg i pluss..)

Veksten preges av flere interessante observasjoner. Fotfestet i det offentlige er kanskje mer solid enn selskapet selv ønsker. Bull er etatenes og direktoratenes leverandør, med politiet, Toll og avgiftsdirektoratet og Skattedirektoratet som de fremste. Opptil 80 prosent av omsetningen går til det offentlige. Hos politiet gjennomfører Bull det Hagelid kaller Norges største infrastrukturprosjekt, med installasjon av 8000 PC-er og 3000 tjenere.

- Undersøkelser hos kunder viser at Bull identifiseres med for trygghet og pålitelighet, sier Hagelid. - Vi mister ikke kunder.

Men det langvarige prosjektet å vinne større innpass på privatmarkedet, kan tyde på at det krever andre anstrengelser å skaffe nye.

Omsetningens sammensetning bør levne håp. Jern står for mindre enn halvparten, konstaterer Hagelid, og følger opp:

- Vi er et systemhus for e-handel, for det e-offentlige og for e-bank. Vi har enestående kompetanse på viktige områder, for eksempel innen IBMs Unix-variant AIX.

Stormaskinpreget er definitivt borte. Selv om nisjen fortsetter å øke, representerer den 50 millioner av 1999-omsetningen, godt under ti prosent. De som skulle fase ut stormaskinen har tenkt nytt.

- Som databasetjenere, utkonkurrerer stormaskiner selv de største Unix-maskinene med 32 prosessorer. De kjøres på et operativsystem som er utviklet for å håndtere store mengder transaksjoner. I kombinasjon med lagringsnettverk (SAN for "storage area nettwork") gir stormaskiner tilgang til data på en helt annen måte.

2000 vil preges av en forsterket satsing på Unix, der Bulls markedsandel i Norge er på 17 til 18 prosent, altså på høyde med Sun, og på Windows NT/2000.

- Det voksende markedet for store NT-tjenere passer oss utmerket. Partnerskapet med NEC som eier i underkant av 20 prosent av Groupe Bull, har gitt Bull muligheten til å trekke veksler av stormaskinteknologien på Windows-siden. NECs Aqua-brikker ga oss to års forsprang på åtte prosessorers NT-tjenere. De bygger på Bulls erfaring med stormaskiner. Nå er Bull over i annen generasjons åtte prosessorers Windows-tjenere. Tre av disse er installert i Norge, blant annet hos Toll- og avgiftsdirektoratet der de kjører Windows-terminaler og et Oracle-system.

Blant nye løsninger er Bull opptatt av WAP (populært kjent som Internett på mobiltelefon), Bluetooth (trådløs tilkopling av periferiutstyr) og smartkort etter flerfunksjonsstandarden MVE - Mastercard, Visa, Eurocard.

- MVE-standarden gjør det endelig mulig å satse ordentlig på smartkort, siden den er valgt av både bankene og Microsoft. Bull oppfant smartkortet for mange år siden, og har arbeidet mye med perspektiver og muligheter. Innen 2005 vil alle betalingskort i Norge være av typen MVE-smartkort som stadig vil kunne utvides med ny funksjonalitet. Smartkort er med i alt Bull gjør.

Tilknytningen til NEC gir Bull et eget PC-merke som selskapet er stolt av - Zenith forsvinner i Europa. Men leveransene til politiet består av Cinet PC-er, og Hagelid selger også gjerne Dell og Compaq.

- Kundens preferanser og krav til leveringstid er blant faktorene som avgjør valg av merke. Det som virkelig teller, er at vi gjør systemarbeidet, avslutter Hagelid.

Til toppen