Bull-PC gir klingende mynt til idrettslagene

En avtale mellom Bull og Norges Idrettsforbund gir idretten en IT-infrastruktur, og en idretts-PC som bidrar til klubbkassene.

En avtale mellom Bull og Norges Idrettsforbund gir idretten en IT-infrastruktur, og en idretts-PC som bidrar til klubbkassene.

- Avtalen er en sponsoravtale og samarbeidsavtale innenfor rammen av Olympiatoppen, sier idrettssjef Kjell O. Kran. - Den medfører ordninger som er grunnlaget for at mye av den øvrige sponsorvirksomheten skal virke. Derfor er avtalen med på å lage en ny giv for idrettsnorge.

Kran mener norsk idrett trenger en IT-infrastruktur og moderne hjelpemidler slik at medlemmer og tillitsvalgte kan bruke mest mulig av sin tid på idrett, og minst mulig på kakelotterier, loppemarkeder og andre måter å tigge penger på.

Infrastrukturen som Bull skal bidra til, kreves også på grunn av en ny ordning for overføring av midler til idrettslagene. Her skal aktivitet og ikke medlemstall legges til grunn, og nye registreringsmetoder må inn. Portalen n3sport.no er en sentral del av infrastrukturen.

I første omgang bidrar Bull med to typer "idretts-PC-er", en for klubbene, og en for medlemmene. PC-ene selges over n3sport.no. Hvert salg bidrar direkte med minst tre hundre kroner til klubbkassa.

- Klubb-PC'en er en profesjonell PC som leveres med hensiktsmessig programvare, blant annet regnskapspakke for foreninger og klubbkasse. Pakken omfatter også Internett-tilgang og e-post, forklarer avdelingsdirektør Trygve Solem i Bull. - Det er videre maler for typiske dokumenter som styreberetninger, protokoller og liknende.

Denne PC-typen er beregnet på NIFs tilsammen 13.000 klubber og 40.000 grupper. For 60.000 tillitsvalgte og 1,5 millioner medlemmer har Bull satt sammen en avansert forbruker-PC med blant DVD-spiller og CD-brenner, samt personlig idrettsdagbok og applikasjon for personlig økonomi. Også her er Internett-tilgang og e-post inkludert.

- Hele idretten må over på moderne infrastruktur. Derfor må også medlemmer, klubber og tillitsvalgte kunne skjøtte administrative og registreringsoppgaver over Internett. Alt som er av resultater, påmeldinger, arrangementer og så videre, er informasjon som skal gjøres tilgjengelig gjennom idrettsportalen, sier Kran.

Solem lover at prisen skal være konkurransedyktig i forhold til tilbudet fra detaljister som Lefdahl og Expert.

- Skal avtalen være positiv for oss, må vi opp i et årlig volum på mellom 7000 og 8000 PC-er. Vi skal sørge for markedsføring slik at vi når dette tallet, sier Solem.

Avtalen gjelder i fire og et halvt år.

Ordningen skal suppleres av en ny smartkortløsning som Bull regner med å ha klar i løpet av neste år. Alle PC-ene leveres med smartkortleser. Smartkortene skal blant annet gjøre registreringsarbeidet langt enklere enn i dag.

Når det gjelder periferiutstyr, har Bull inngått avtaler med Lexmark og Agfa. Lexmark skal bidra med blekkskrivere, mens Agfa tilbyr digitale kameraer og skannere.

Til toppen