Bull satser på Axapta som forretningssystem

Bull Norge har inngått et partnerskap med Damgaard. Avtalen innebærer at Bull satser på Damgaards Axapta som ERP-system.

Axapta er Damgaards komponentbaserte forretningssystem. Det ble lansert i Norge i forrige uke, ett år etter at produktet kom på markedet i Danmark og USA (se peker nedenfor til artikkelen "Lanserer i Norge ett år etter USA".)

Bull satser på hurtig å bygge opp kompetanse innenfor Axapta, og mener systemet passer godt inn i en strategi som tar sikte på å gjenerobre selskapets posisjon i norsk næringsliv, særlig handel og industri.

For å forklare hvorfor valget falt på Axapta viser Bull til systemets skalerbarhet og til dets fleksible konfigurering, både av brukere og i forhold til ulike nettarkitekturer.

Divisjonsdirektør Geir Haugen i Bull lover å komme med et konkret tilbud til markedet i løpet av oktober 1999.

;