Bunnløs pessimisme om UMTS

Mange mobilselskaper ber om utsettelse for sin UMTS-utbygging, men ingen slår Oranges pessimisme.

Neste generasjons mobiltelefoni er sterkt forsinket og så å si alle teleselskaper ønsker å utsette, eller har allerede utsatt sine utbyggingsplaner.

Her i Norge har Telenor, NetCom og Tele2 bedt om utsettelse.

Men ønskene har variert fra 12 til 18 måneder. Det vekker derfor oppsikt når Orange nå ber det svenske post- og teletilsynet om en utsettelse på hele tre år. Selskapet ber om å oppfylle sitt løfte om å bygge et riksdekkende UMTS-nett innen desember 2003 kan drøyes til desember 2006, skriver NyTeknik.

Orange er åpenbart svært pessimistiske i forhold til muligheten om å tjene penger på UMTS. Selskapet vil også redusere kravet til antall innbyggere man må dekke i forhold til allerede gitte lisensbetingelser.

Teletilsynene i Portugal, Spania, Italia og Belgia har alle gitt utsettelser.

Til toppen