Bush med ny plan for kybersikkerhet

Det hvite hus oppfordrer igjen selskaper om å bedre sin datasikkerhet. Senere i dag vil Bush-administrasjonen legge frem forslag for hvordan nettverkssikkerheten kan styrkes.

Det hvite hus oppfordrer igjen selskaper om å bedre sin datasikkerhet. Senere i dag vil Bush-administrasjonen legge frem forslag for hvordan nettverkssikkerheten kan styrkes.

Deler av innholdet i rapporten er allerede lekket ut i en rekke medier, blant annet at Bush-administrasjonen ser ut til å gå tilbake på tidligere signaler om at man ønsket å påleggeorganisasjoner, næringslivet og det offentlige visse sikkerhetsløsninger - i stedet legges det opp til frivillige ordninger basert på klare anbefalinger.

Rapporten vil også inneholde anbefalinger om økt og enklere deling av informasjon om kybertrusler på tvers av virksomheter og myndighetsnivå. Det er Richard Clarke, spesialutnevnt av George W. Bush i kjølvannet av terroraksjonene 11. september, som har ledet arbeidet med rapporten som har som mål å gjøre nettet til et sikrere sted.

Mange bedrifter har fryktet at rapporten ville legge opp til tvangstiltak og et regime som vil gjøre det vanskeligere "å drive butikk" og samarbeid med partnere. Ifølge BBC ser det imidlertid nå ut til at rapporten neppe vil gå særlig lenger enn å anbefale virksomheter alltid å ha oppdaterte utgaver av gode antivirusverktøy og at ISP-ene gjør enda mer for å beskytte sine kunder mot virus og andre nettangrep.

Det skal også foreslås at det opprettes en egen sentral som skal advare mot omfattende kyberangrep og koordinere arbeidet for å forhindre skadeverk online. Samtidig legges det ikke skjul på at man på nytt må se på om ikke personvernet på enkelte områder må vike for økte sikkerhetskrav, noe som trolig betyr at flere tjenester må vurdere om det ikke er på tide å ofre anonymiteten på sikkerhetens alter.

Ifølge Cnet stiller rapporten også spørsmål om det er nødvendig å gjøre noe med enkelte av kjerneprotokollene på nettet, blant annet ønsker man en nettstandard kalt 'Border Gateway Protocol' forbedret, for å beskytte informasjonen den sender rundt omkring. Ruterne som sender informasjon rundt på nettet benytter denne protokollen til å utveksle informasjon om hvilke nettverk som befinner seg hvor.

Så fort rapporten gjøres offentlig, vil alle få mulighet til å komme med kommentarer og forslag til endringer. Det er beregnet 60 dager til høringsrunden før en oppdatert og endelig versjon blir lagt frem for USAs president.

Til toppen