Bush ser fram til å tape mot Microsoft

Signalene fra miljøet rundt USAs kommende president tyder på at Bush vil godta å tape myndighetenes sak når Microsofts anke avgjøres i appell-instansen.

New York Times-journalist Joel Brinkley har saumfart signalene som er sendt ut av Bush-leiren i forbindelse med utnevnelsen av senator John Ashcroft fra Missouri som kommende justisminister. Som meldt av digitoday.no før valget, kom verken Bush eller Gore med presise uttalelser om monopolsaken mot Microsoft under valgkampen.

Den gjengse oppfatningen var likevel at Microsoft håpet på en Bush-seier, og at Bush ville velge å droppe saken dersom Microsoft fikk medhold i anken mot oppsplittingsdommen som falt i sommer.
Brinkley bekrefter og forsterker denne oppfatningen, men legger til at det ikke er tatt noen avgjørelse, og at heller ikke Ashcroft har uttalt seg klart.


I mars 1998 vitnet Bill Gates for en senatkomite og måtte svare på flere kritiske spørsmål fra Ashcroft om Microsofts forretningspraksis. Under den samme høringen la Ashcroft også ut sitt syn om at myndighetene ikke må blande seg inn i teknologiindustrien.

Brinkley bekrefter også det som kom fram i slutten av november, at den politiske ledelsen i justisdepartementets antitrustavdelingen, den drivende kraften i søksmålet mot Microsoft, vil bli skiftet ut.

Regjeringens stjerne i rettssalen, David Boies, engasjerte seg så sterkt på Gores side i striden om stemmeopptellingen i Florida, at ingen regner med at han vil kunne fortsette å føre Microsoft-saken for Bush.

Enda et moment bekreftes av Brinkley: Selv om Bush-regjeringen dropper saken etter å ha tapt for Microsofts anke, vil delstatene føre saken videre, og sørge for at høyesterett må ta den endelige avgjørelsen.

Regjeringen og delstatene må levere et formelt svar på Microsofts anke innen 12. januar, åtte dager før Bush inntar presidentembetet, en ny regjering innsettes og nye koster tar over justisdepartementets antitrustavdeling.

Anken skal høres i retten 26. og 27. februar, og ankeinstansen ventes å ta sin avgjørelse i løpet av våren.

;