BusinessObjects best mot SAP

Ifølge en tysk brukerundersøkelse gir BusinessObjects den beste beslutningsstøtten mot SAPs Business Warehouse.

Ifølge en tysk brukerundersøkelse gir BusinessObjects den beste beslutningsstøtten mot SAPs Business Warehouse.

Undersøkelsen er utført for SAPs tyske brukergruppe DSAG (Deutsche SAP Anwendergruppe) av det tyske konsulent- og analyseselskapet BARC. Mesteparten av undersøkelsen er gjengitt på BARCs hjemmeside (velg "Frontends für SAP BW" i den lille nedtrekkmenyen øverst til høyre).

Hensikten var å få brukernes synspunkter på hvilket beslutningsstøtteverktøy ("Business Intelligence") er best mot SAPs Business Warehouse. Business Objects var førstevalget av tretten alternativer, hvorav Cognos, Brio, Crystal Reports og flere av SAPs egne løsninger.

Business Objects har samarbeidet med SAP siden 1996, og representeres i Norge av Component Software.

Til toppen