Buypass sikter høyt med elektronisk ID

Buypass har kommet langt i å utstede smartkort med elektronisk ID.

Buypass har kommet langt i å utstede smartkort med elektronisk ID.

I planen «eNorge 2009 – det digitale spranget», mener Staten at aktører i markedet skal sørge for å rulle ut e-signatur til brukere. Buypass alene skal fordele over to millioner smartkort med e-signatur.

Ifølge en pressemelding skal det nå være over 750 000 nordmenn som bruker Buypass Smartkort. Målet på to millioner skal passeres innen utgangen av året.

Alle kortene inneholder en elektronisk ID som kan benyttes hos et økende antall private og offentlige tjenestetilbydere.

Typiske bruksområder er sikker identifisering, elektronisk signering og betaling. Hver måned gjennomføres over fem millioner transaksjoner med Buypass Smartkort. Med stor vekst i antall kortholdere vil transaksjonsvolumet øke kraftig.

Det er spesielt den offentlige portalen Altinn, som har kommet langt. Portalen inneholder 14 offentlige etater, deriblant Skatteetaten, Statistisk Sentralbyrå, Brønnøysund-registrene, Lånekassen, Konkurransetilsynet, Kredittilsynet, Norges Bank, Økokrim, Politidirektoratet og Husbanken.

Den planlagte innbyggerportalen «Min Side» vil også benytte elektronisk ID for innlogging.

    Les også:

For å sikre at et Buypass Smartkort kan benyttes mot alle offentlige tjenester uavhengig av sikkerhetskrav, har Buypass lansert en oppgraderingstjeneste, Buypass-activate. Her kan man direkte over Internett oppgradere sitt smartkort ved å laste ned Buypass kvalifiserte PKI-sertifikater.

Buypass-activate kan nå benyttes av kunder med Buypass Smartkort utstedt via Norsk Tipping kommisjonærer. Senere vil det også bli mulig å oppgradere andre Buypass Smartkort, deriblant kort utlevert via bedrifter, skoler og helseforetak. Buypass Smartkort bestilt via Internett har allerede kvalifiserte PKI-sertifikater.

Til toppen