Buypass smartkort inn i eFactory-løsning

eFactory og Buypass har etablert et samarbeid innen digital signaturer.

eFactory og Buypass har etablert et samarbeid innen digital signaturer.

Buypass sikkerhets- og betalingstjenester skal bli en del av funksjonaliteten i eFactory PKI Server, som er en samtrafikkløsning for flere typer PKI-er. Om lag 80.000 personer har i dag Buypass-smartkort med digital signatur. Buypass eies i fellesskap av Norsk Tipping og Posten.

Buypass Smartkort brukes til identifisering, digital signering og betaling over Internett og i andre salgskanaler. Sluttbrukerne benytter et Buypass Smartkort for å utføre disse tjenestene.

Salgssteder med eFactory PKI Server kan la kunden bestemme signaturløsning, ved at den integrerer flere typer signaturløsninger, nå også Buypass Smartkort.

Til toppen