Bygger e-spillkjempe i Skandinavia

Norsk Vekst blir største aksjonær i det nye, skandinaviske, elektroniske underholdningsselskapet som har mål om å kapre hele verdikjeden og bedre marginene.

Norsk Vekst blir største aksjonær i det nye, skandinaviske, elektroniske underholdningsselskapet som har mål om å kapre hele verdikjeden og bedre marginene.

Utgiver- og distributør-selskapet Multi Media Norden fusjonerer med det svenske utviklingsselskapet Vision Park Entertainment AB, melder Norsk Vekst i en børsmelding. Tanken er å ruste seg for konvergensen og integrasjonen mellom ulike medier og underholdningsformer i tiden som kommer.

Norsk Vekst er et børsnotert investeringsselskap som har som mål å være en aktiv investor og hjelper gjerne selskap til å finansiere organisk vekst eller være en støtte for aktører som kan bli markedsledende gjennom strukturelle endringer.

Engasjementene i hvert tilfelle ligger mellom 50 og 150 millioner kroner, investeringsobjektene må ha hovedkontor i Norden og teknologi er bare ett av satsingsområdene til det norske selskapet. Norsk Vekst eies med nesten 20 prosent av Næringsdepartementet og sitter med en egenkapital på 720 millioner kroner, ifølge deres egne hjemmesider.

I 1996 investerte Norsk Vekst i Multi Media Norden og fikk en eierandel på 78,5 prosent. Tre år etter byttes aksjene med et børsnotert svensk selskap som er notert på SBI-listen i Stockholm. Vision Park har en kapitalisert verdi på 85 millioner svenske kroner (etter mandagen sluttkurs på den svenske børsen).

Norsk Vekst vil få en eierandel på 36, 9 prosent i det fusjonerte selskapet og blir med det største aksjonær.

Multi Media Norden har fokus på forlagsvirksomhet, distribusjon og lisensiering av internasjonale dataspill. Spill og tilbehør for PC og Sony Playstation er spesialiteten, mens Vision Park også fokuserer på forlagsvirksomhet, framfor alt utvikling av elektronisk underholdning.

Andelen av egenutviklede spill i det nyfusjonerte selskapet skal etter planen utgjøre 25 prosent av omsetningen neste år, skriver internettutgaven til næringslivspublikasjonen Vision. Selskapet skal omsette for mellom 180 og 200 millioner svenske kroner i år 2000.

- Vi får hele verdikjeden og får beholde mer av marginene, sier Vision Parks administrerende direktør Thomas Brühl til Vision. Han blir sjef i det nye selskapet og er svært glad for å sitte med en virksomhet som både driver med utvikling og distribusjon av disse underholdningsproduktene.

Styrene har sagt ja til sammenslåingen, mens ekstraordinære generalforsamlinger i de to selskapene må holdes innen 15. desember i år.

Til toppen