Bygger verdens største biometri-database

Fingeravtrykk, iris og ansikt, samt en mengde andre ID-kjennetegn skal lagres i FBIs nye gigantdatabase.

Bygger verdens største biometri-database

Fingeravtrykk, iris og ansikt, samt en mengde andre ID-kjennetegn skal lagres i FBIs nye gigantdatabase.

Det amerikanske føderale politiet tar sikte på en gigantisk utbygging av sine allerede svært omfattende biometriske registreringer, går det fram av en artikkel i Washington Post.

Hensikten er å bygge en felles database for alle slags biometriske data, som ansiktsform, fingeravtrykk, håndavtrykk, iris, arr og liknende kjennetegn, stemme, kanskje til og med kroppsspråk og gange. Opplysningene i databasen skal være tilgjengelig overalt der USAs myndigheter mener det er behov for å kontrollere folks identiteter, samt for etterforskningsformål.

På en flyplass, eller i en gate, skal kameraer løpende kunne fange opp folks ansikter, iris og gangart, slå opp i databasen og straks varsle dersom det er treff tilsvarende forskjellige typer mistenkte personer.

FBI regner med å bruke en milliard dollar på systemet, kjent som «Next Generation Identification». Prosjektet er lagt ut på anbud, i form av en ti års kontrakt. Hvem som får anbudet, skal gjøres kjent i løpet av januar.

I dag disponerer FBI et underjordisk anlegg på størrelse med to fotballbaner, som brukes til en database med 55 millioner fingeravtrykk. Det kommer opptil 100 000 henvendelser til databasen per dag, og det skal ta rundt ett sekund å sjekke om et gitt fingeravtrykk er registrert i databasen eller ikke.

De fleste av disse henvendelsene – 55 prosent – er ledd i en eller annen form for sivil sikkerhetsklarering, særlig i forhold til ansettelser innen offentlig forvaltning, og i stillinger i omsorgssektoren, spesielt overfor barn og eldre.

Regelen i dag er at fingeravtrykk som overføres bare for ID-kontroll og sikkerhetsklarering, ikke skal oppbevares i databasen på permanent basis. Ifølge Washington Post ser FBI for seg en ny ordning, der de som ber om kontrollen også kan be FBI beholde avtrykkene. Motivet for dette er å straks kunne melde tilbake til arbeidsgiveren dersom den ansatte skulle arresteres eller siktes for noe kriminelt.

«Next Generation Identification» skal gjøres tilgjengelig til det som betegnes som «autoriserte brukere», heter det. Per i dag har FBIs fingeravtrykksdatabase rundt 900 000 autoriserte brukere.

Også den nye biometriske databasen skal koples opp mot andre av FBIs databaser, som den over mistenkte terrorister og hoveddatabasen over kriminelle.

Sjefen for FBIs avdeling for biometri, Kimberley Del Greco, sier til Washington Post at man tar sikte å integrere gjenkjenning av fingeravtrykk, ansikter, iris og håndavtrykk innen 2013. Hun forsikrer at alle oppslag i databasen logges, og at FBI hvert tredje år reviderer alle instanser som har tilgang til basen.

FBI finansierer forskning i biometri, blant annet ved Center for Identification Technology Research (CITeR) tilhørende West Virginia University. Her arbeides det med fjernfangst av biometriske data. Håpet er å kunne gjøre iris-skanning fra opp til 5 meters avstand, og ansiktsgjenkjenning fra opptil 200 meters hold.

Fra personvernhold, som Electronic Privacy Information Center, advares det at FBIs databaser er unntatt fra krav i USAs lovgivning om personvern, blant annet forbudet mot å samle på informasjon uten kontinuerlig kvalitetssikring. Det er tidligere påvist, av andre instanser i forvaltningen, at informasjonen kan være både unøyaktig og ufullstendig.

Det stilles også spørsmålstegn ved FBIs evne til å verne sine databaser mot hacking fra utenforstående, og til å rette på informasjon som beviselig er feil. Det pekes på de problemene individer kan utsettes for dersom en ID-sjekk mislykkes fordi fingeravtrykk, iris og ansikt i databasen ikke er korrekt registrert.

    Les også:

Til toppen