Bygger virtuell lagring med standard servere

Datacore er til lagring det Citrix er til PC-er og VMware til servere, mener DNS Norway.

Bygger virtuell lagring med standard servere

Datacore er til lagring det Citrix er til PC-er og VMware til servere, mener DNS Norway.

DNS Norway trapper opp sin innsats for å virtualisere norsk IT. Selskapet ble opprinnelig etablert som kanalutviklingspartner for Sun Norge. I januar i år fikk de distribusjonsavtale med VMware for Norge. Nå har de utvidet sin virksomhet med en distribusjonsavtale med Datacore som tilbyr maskinvareuavhengig lagringsvirtualisering.

Datacore Software (ikke å forveksle med Datacore Systems) ble opprettet i 1998 med 80 millioner dollar i venturekapital. Selskapet er ikke børsnotert, og eies i hovedsak av sine gründere, sin ledelse og sine ansatte. Det oppgir ikke omsetningstall. Ifølge zoominfo.com teller de 100 ansatte og har en årlig omsetning på rundt 11,2 millioner dollar.

– Vi tar inn Datacore for å kunne tilby mer helhetlige løsninger innen virtualisering, forklarer DNSs produktsjef for virtualisering, Øivind Ekeberg, til digi.no.

– I 99 prosent av tilfellene krever konsolidering og virtualisering av serverparken en sentral løsning på lagringssiden. Løser man dette på tradisjonelt vis, må man enten fortsette å presentere fysiske diskvolumer til virtuelle servere, eller velge tradisjonell og dyr SAN-teknologi. Datacore innebærer at man kan tilby virtuell lagring langt rimeligere til både små og store miljøer.

Med Datacore kan virtuell lagring bygges opp rundt en x86-server. Denne knyttes til interne eller eksterne disker, eller lagringsløsninger fra fritt valgte leverandører som Dell, EMC, Hitachi, HP, IBM og så videre. Datacore-programvaren på x86-serveren presenterer all denne lagringskapasiteten overfor de øvrige serverne i nettet, virtuelle så vel som fysiske.

En vesentlig egenskap er denne: Størrelsen på den logiske lagringen som hver server skal disponere, kan velges tilnærmet fritt, uavhengig av den faktiske samlede fysiske kapasiteten til diskene som Datacore disponerer.

– La oss si du bruker VMware til å lage tre virtuelle servere, og at du disponerer et lagringsnett på til sammen tre terabytes. Uten Datacore er det naturlig å opprette et volum på én terabyte for hver server. Så opplever du at det ene volumet blir fullt, mens det er 90 prosent ledig kapasitet på de to andre. Da har du en utfordring, fordi det er tungt å reallokere kapasiteten.

Ifølge Eriksen løser Datacore dette problemet.

– Datacore lar deg beholde en fysisk lagringskapasitet på tre terabytes, samtidig som du lar hver server tro at den disponerer langt mer. Selv om du bare har tre terabytes fysisk disponibelt, kan du opprette logiske volumer på 20 terabytes eller mer: Grensen i Datacore er 9,6 petabytes totalt. Når utnyttelsen av den faktiske kapasiteten nærmer seg en terskelverdi, for eksempel 80 prosent, varsler Datacore at den trenger mer plass: Da er det bare å legge inn flere disker. Det er likegyldig for Datacore hvorvidt dette ordnes som ekstra intern disk, ekstra NAS-lager, en ny SAN-boks eller nye disker i SAN- eller NAS-boksen: Den nye kapasiteten håndteres automatisk og stilles til disposisjon for serverne.

Konsollen SANcentral gir sentral kontroll over den virtuelle lagringen.

Datacore mener å ha erfaring for at den fysiske kapasiteten i en gjennomsnittlig SAN-løsning utnyttes drøyt 40 prosent, også hvis man tar høyde for snapshots og liknende.

– Ved å velge Datacore-virtualisering kan utnyttelsesgraden heves til 80 prosent. Det innebærer at man kan drøye med å kjøpe disker til man faktisk trenger dem. Siden disker blir både raskere, større og billigere over tid, er dette desto mer lønnsomt.

Lagringsvirtualisering med Datacore innebærer også en mulighet til å bygge sikre løsninger for katastrofeberedskap med standardmaskinvare: Datacore kan løpende speile til en fjerntliggende server over en IP-forbindelse.

– Det er svært mange store selskaper som velger denne løsningen. Du velger CPU, diskkontroller, fiberkort og så videre fra en vanlig serverfabrikant. Det gir både en pris- og en teknologifordel over vanlige SAN-løsninger: Disse ligger ofte halvannet år bak det siste som kommer av disse komponentene.

En løsning med Datacore i stort miljø. To x86-servere med Datacore står for den daglige fellesdriften av alle SAN-løsningene, og en tredje står beredt i tilfelle katastrofe.

Datacore-programvaren bygger på en tilpasset versjon av Windows 2003 Server. Det innebærer, ifølge Ekeberg, en vesentlig løsning i forhold til Linux, fordi det aldri er noe problem med tilgang til drivere: All maskinvare som brukes i servere får Windows-drivere først, er hans erfaring.

Løsningen leveres i to nivåer, henholdsvis SAN Symphony for «enterprise» og SAN Melody for mindre miljøer.

– SAN Symphony virtualiserer alle SAN-løsninger en storbedrift måtte ha, og underlegger dem et felles grensesnitt for administrasjon. Programvaren skalerer utmerket, og i moderne store x86-servere er det et tilstrekkelig antall kortplasser. For virkelig store behov kan man sette inn flere Datacore-servere.

En av Datacores mer berømte referansekunder er IKEA.

– De har varehus overalt i verden: Alle deres data replikeres til en sentral i Tyskland, med Datacore.

Ekeberg mener Datacore er den tredje viktige brikken for enhver organisasjon som vil høste gevinstene ved virtualisering og samtidig holde seg til industristandard maskinvare: Citrix for desktop, VMware for servere, og Datacore for lagring.

Til toppen