Bygget skipssimulator med Google Earth

Queen Mary II er blant skipene man kan få bryne seg på.

Queen Mary II er blant skipene man kan velge mellom i Ships.
Queen Mary II er blant skipene man kan velge mellom i Ships.

Queen Mary II er blant skipene man kan få bryne seg på.

Nå kan du styre skip i nettleseren. Dette er gjort mulig av selskapet Dinther Product Design som har laget en skipssimulator basert på Google Earth Plugin.

Det sistnevnte er en versjon av Google Earth som kan kjøres i de vanligste nettleserne på Windows og Mac. Den tilbyr tredjepartsutviklere et programmeringsgrensesnitt som gjør det mulig å lage et nytt brukergrensesnitt for å kontrollere informasjonsstrømmen.

Dette har Dinther Product Design gjort med skipssimulatoren Ships, som er tilgjengelig på denne siden.

I utgangspunktet starter man i havnen i Rotterdam. Man kan velge mellom flere ulike typer skip, fra lektere til cruiseship. Deretter kan man ved hjelp av mus og tastatur få fart på skipet og navigere det ut i rom sjø. Det er ingen begrensning hvor man kan seile. Foreløpig har løsningen intet kollisjonsvarsel, så man kommer så langt inn på land man bare måtte ønske.

Ved å velge et skip og deretter dobbelklikke på et annet sted på kartet, kan man plassere skipet hvor man måtte ønske.

Queen Mary II er blant skipene man kan velge mellom i Ships.
Queen Mary II er blant skipene man kan velge mellom i Ships.

Om skipene oppfører seg om noe som minner om virkeligheten, må noen med erfaring uttale seg om. Men det er liten tvil om at det ikke er noe robåt man er ute med. Fart og kurs må planlegges i god tid, eller er faren for å kjøre på land stor. Det er ikke lite sig i de største skipene, slik at det kan ta minutter før de virkelig begynner å lystre.

Det kan være greit å prøve med et forholdsvis lite skip først. Her en elvelekter.
Det kan være greit å prøve med et forholdsvis lite skip først. Her en elvelekter.

I tillegg til Google Earth API, har utvikleren, Paul van Dinther, brukt Flash og JavaScript for å lage løsningen. Lydeffektene er laget med Soundmanager 2, mens 3D-modellene er laget med Googles SketchUp.

Fra vårt forsøk på å seile en lekter på land ved kanonene på Oscarsborg.
Fra vårt forsøk på å seile en lekter på land ved kanonene på Oscarsborg.

Google Earth Blog har laget videoen nedenfor som beskriver hva som er mulig i Ships.

Til toppen