Byråkrati og rivalisering river i Microsoft

Forbes mener Microsoft er i krise grunnet byråkrati og ødeleggende intern rivalisering.

Forbes mener Microsoft er i krise grunnet byråkrati og ødeleggende intern rivalisering.

Næringslivsmagasinet Forbes har nettopp publisert en interessant artikkel der det tar for seg Microsofts interne liv, sett på bakgrunn av flere negative trekk i selskapets utvikling som leses rett fra regnskapene: Microsoft's Midlife Crisis.

Artikkelen tegner et bilde av et selskap som vipper mellom krise og suksess, og som er nedtynget av sin egen vekst og byråkrati.

De ytre tegnene er lette å se: Omsetningen har økt med 73 prosent på fem år, mens resultatet bare har økt med 30 prosent, og aksjekursen er halvert. Tallet på ansatte er doblet på seks år, til 60.000. I siste regnskapsår oppnådde Microsoft en omsetningsvekst på 8 prosent, det første året det har opplevd noe annet enn tosifret vekst. To minst ti år gamle produkter – Windows og Office – står for 80 prosent av omsetningen og 140 prosent av overskuddet, mens nye produkter – Xbox, MSN, Windows Mobile – har gitt tap på til sammen 7 milliarder dollar over fire år. Xbox alene har tapt 4 milliarder dollar.

Det indre livet, slik Forbes beskriver det, er marerittaktig, blant annet på grunn av hektisk intern og uproduktiv møtevirksomhet og innbitt konkurranse avdelingene i mellom. Tidligere medarbeidere forteller at Microsoft har blant verdens smarteste folk, men at selskapet bare knuser dem og at ansatte jevnt over er ulykkelige.

Spesielt ødeleggende er rivaliseringen mellom Office og MSN. Office representerer langt på vei fete lokalt installerte applikasjoner, mens MSN står for tjenester levert over Internett. Her støter to grunnleggende konsepter for hele bransjen sammen.

Forbes mener intern strid er årsaken til forsinkelsen av neste generasjon Windows, i dag kjent som Vista, tidligere Longhorn. Den første datoen for en ferdigstillelse av Vista skulle være 2003. Nå heter det seg at systemet kommer innen utgangen av 2006.

Samtidig peker Forbes på forbedringer de siste månedene og årene, og at mange kunder er spesielt fornøyd over at Microsoft under Ballmer er langt flinkere til å lytte enn Microsoft under Gates. De peker blant annet på forhold rundt eierkostnader og sikkerhet.

Microsoft-ansatte er underlagt strenge kontroller, samtidig som de er gitt nye muligheter til å lufte sin misnøye, skriver Forbes. Det innebærer både månedlige personlige redegjørelser medfølgende detaljerte Powerpoint-presentasjon – i tillegg til noen hundre interne e-postmeldinger – og en anledning til å delta i seks løpende interne meningsmålinger.

Steve Ballmers frykt for å akkumulere daukjøtt gjør kontrollene noe angstfulle. Ifølge Forbes får 6,5 prosent av Microsofts ansatte sparken hvert år, med henvisning til dårlig produktivitet eller mangelfull innsats. Mellomledere bidrar ved at de hvert år må levere en bedømmelse der undersåttene vurderes etter en skal fra 1 til 5.

Til toppen