Byskogen skole anmelder eksamenstyveri

Eleven som stakk av gårde med avgangseksamen i engelsk politianmeldes - men eksamen avholdes som planlagt, selv om den kan leses på Internett.

Eleven som stakk av gårde med avgangseksamen i engelsk politianmeldes - men eksamen avholdes som planlagt, selv om den kan leses på Internett.

Anne Lindseth, rektor ved Byskogen skole i Tønsberg, forteller til digi.no at det skjedde en feildistribusjon på mandag som førte til at årets eksamensoppgave i engelsk (eksamenen avholdes i dag) ble delt ut til elevene.

- Alt ble samlet inn igjen, men en elev greide å stikke av og tok med seg oppgaven. Dette er å betrakte som tyveri, og er veldig alvorlig sier Lindseth.

Eleven som klarte å få med seg oppgaven har også lagt den ut på Internett, sannsynligvis med håp om å slippe årets engelskeksamen.
Les mer her:
La avgangseksamen ut på Internett

Der må vedkommende imidlertid skuffes; eksamen avholdes som normalt.


- Eksamen går som vanlig. Elevene skal i år skrive en egenprodusert tekst, og de har lov til å ha med seg både et egenprodusert notathefte, samt alle typer ordbøker. De skal rett og slett skrive stil, og vil ikke få nevneverdig hjelp ved å ha sett oppgaven på Internett på forhånd, forteller Lindseth.

Det vil heller ikke få konsekvenser for sensuren av eksamensoppgavene, annet enn at sensorene kanskje er spesielt påpasselige med å sammenlikne standpunktkarakter med eksamenskarakter.

- Dersom spriket her er svært stort, vil det bli gjort videre undersøkelser, forteller rektor ved Byskogen skole.

- Dette er ille og svært alvorlig. Spesielt med tanke på at eleven har gjort dette for å lage problemer for skolen. Forholdet anmeldes, og det blir en etterforskningsoppgave å finne ut hvem som står bak ugjerningen. Sannsynligvis er eleven ikke klar over hvor alvorlig saken er, eller hvilke følger den kan få for vedkommende.

Til toppen