Byte er gjenoppstått

Etter nesten ett år på fryselager er Byte, et av verdens første og lenge ledende datablader, tilbake. Byte har spist medisinen de forskriver til alle andre: Internett, og gamle lesere av papirutgaven vil kjenne igjen en del gammelt innhold i ny innpakning.

Etter nesten ett år på fryselager er Byte, et av verdens første og lenge ledende datablader, tilbake. Byte har spist medisinen de forskriver til alle andre: Internett, og gamle lesere av papirutgaven vil kjenne igjen en del gammelt innhold i ny innpakning.

24 år er synonymt med dinosaur i databransjen, og Byte døde da også i realiteten ut i fjor da de skiftet eier. De fleste av de faste ansatte forsvant da papirutgaven ikke lenger var å finne i bladhyllene, og den nye eieren, amerikanske CMP, tok en tenkepause.

Men i dataverdenen kan dinosaurer gjenopplives - i dag åpner Byte igjen på Internett. Under www.byte.com vil de fleste lesere av papirutgaven kjenne igjen en del av stoffet.

Byte var et av de første generelle databladene og startet opp samtidig som de første "lodd-sammen-selv-datamaskinene" dukket opp på midten av 70-tallet. Bladet fanget meget bredt - både med nyheter for nye brukere og tunge analyser for systemutviklere. Denne formelen gjorde Byte til et av de mest leste databladene i verden i mange år.

Etter hvert som Byte fikk rett og data-alderen tok av, ble de et offer for sine egne ønskedrømmer. Et større datamarked skapte muligheter for mer langt mer spesialiserte blader. Månedsbladet Byte slet også i konkurranse med etter hvert både ukesaviser, finanspressen og etter hvert internett-publikasjoner.

Etter nedleggelsen i fjor vår har relanseringen drøyet - først etter 10 måneder er Byte endelig tilbake. Bladet drives med en sterkt redusert stab, noe som synes. Borte er det som nå vil være noe avleggs spalter: "Nye internasjonale produkter" og grundige gjennomganger av Motorolas nye signalprosessorer. Byte legger fremdeles opp til lengre, grundig analyser, men lesere av papirutgaven vil nok savne tegningene Byte brukte til å forklare kompliserte tema.

Byte har også beholdt sine fokus på spaltiser. Til glede (og kanskje fortvilelse) er blant annet science-fiction forfatteren Jerry Pournelle tilbake for å informere leserne om sine installasjonsproblemer og hva hans synes om ganske mye i dette universet. De lesere som ikke liker Pournelles meninger kan trøste seg med at Byte nå er gratis og det er blitt lettere å hoppe over de deler av Byte man ikke vil lese.

Til toppen