ByteMan - hacker til alvorlig besvær

ByteMan er den andre romanen til datasikkerhetsekspert Stein A. J. Møllerhaug - om hackerverdenens utgave av Bonnie og Clyde, i heseblesende kamp mot både politi og mafia.

Møllerhaug har levert en beretning som er fantasifull, jordnær og tankevekkende. Fantasifull fordi den handler om mennesker som ikke lar seg stoppe av hindringer på noe punkt, verken teknologiske eller etiske, og som viser en utrolig oppfinnsomhet, ikke bare stilt overfor informasjonsteknologiske innretninger.

Jordnær fordi alle elementene er hentet fra en virkelighet vi kjenner oss igjen i. Tankevekkende fordi den gir innsikt i forhold de fleste brukere av informasjonsteknologi vegrer seg mot å sette seg inn i - det er ikke noe hyggelig å trekke de nødvendige slutningene av det faktum at det finnes kyndige og hensynsløse mennesker hinsides enhver oppfatning av kardemommeloven.

Møllerhaugs hovedperson Robert Nordli - alias ByteMan, Sheridan med mer - har sårbare og menneskelige trekk selv om han gjør sitt ytterste for å spille rollen som ensporet, ensom og kynisk kriminell av den nye typen. Hans geskjeft er å utnytte bedrifters manglende datasikkerhet til å tjene mange raske penger og stue dem bort i skattefrie konti rundt omkring i verden. Målet er å samle et rede kantet med 50 millioner likvide kroner. Han tar på seg oppdrag som industrispion, som sabotør og som utpresser.

Sårbarheten til ByteMan følger av hans geskjeft. Hans kontakter er lugubre. Hans reklamevirksomhet, basert på elektroniske oppslagstavler og Internett, etterlater spor. Sårbarheten følger også av hans menneskelighet, av behovet for sosial og ikke minst kvinnelig kontakt som står så i strid med nødvendigheten av å operere i ensom og følelseskald effektivitet. Skikkelsen er troverdig, og forklaringen på hans teknologiske kunnskaper er sannferdig.

Sårbarheten gjør at ByteMan kan både overvåkes og manipuleres med. Styrken til ByteMan ligger i hans evne til å trekke i de samme trådene, og avlede både overvåking og manipulering. Men han møter sin overmakt i mer tradisjonelle kriminelle, og tvinges av en internasjonal bande til å lede en dekkoperasjon som han bare med nød og neppe greier å finne ut av. Overmakten gjør også sine feiltrinn - Møllerhaug har en fin sans for dialektiske vekslinger - og når ByteMan styres mot en betalt femme fatale, faller han samtidig for kvinnen i sitt liv. Clyde finner Bonnie. Og livets mål høynes til 150 millioner kroner. Heretter står de sammen i tykt og i tynt.

Beretningen kan forstås som et trekantforhold mellom samfunnets voktere, tradisjonell kriminalitet og moderne datakriminalitet. ByteMan greier seg så lenge han også mestrer den tradisjonelle kriminalitetens ferdigheter. Han unngår å bli skygget, han vet når han skal drepe. Men han greier ikke dekke alle sine spor. En av de mange fine detaljene i boka er hvordan han oppspores av banden etter å ha ristet dem grundig av - han har en forkjærlighet for sjeldne California-viner, og banden har gode kontakter i Vinmonopolet.

Jeg skal ikke frata leseren gleden over å følge både alt det ByteMan nøster opp av svindel og fandenskap, og alt han selv finner på og gjennomfører. Men jeg kan forsikre at boka tilbyr topp underholdning og mange overraskende vendinger. Og i beundringen som Møllerhaug nærer for hovedpersonens kløkt og kunnskap, merker vi samtidig den nødvendige avstanden til hans verdier og referanseramme. Vi aner hele tiden at det må gå galt. Og det gjør det. Men hvordan, det er en overraskelse.

Byteman er tilgjengelig i alle bokhandler, også nettstedet Bokkilden.

ByteMan

roman av Stein A. J. Møllerhaug

Pantagruel Forlag

302 sider, 298 kroner

Til toppen