C-bridge avventer Bekk-oppkjøp

Andersen Consulting (nå Accenture) beskylder IT-konsulentselskapet Bekk for tyveri av sensitiv informasjon. Disse beskyldningene kan sette en stopper for det amerikanske selskapet C-bridge sitt planlagte oppkjøp av Bekk.

Andersen Consulting (nå Accenture) beskylder IT-konsulentselskapet Bekk for tyveri av sensitiv informasjon. Disse beskyldningene kan sette en stopper for det amerikanske selskapet C-bridge sitt planlagte oppkjøp av Bekk.

Det er Dagens Næringsliv som i dag melder at C-bridge Internet Solutions Inc vurderer å droppe det planlagte oppkjøpet av BEKK Consulting AS.

Cell-utbryterne Olav Folkestad og Erik Moe-Helgesen, som for ett år siden startet opp Bekk Consulting, offentliggjorde i begynnelsen av november at selskapet var solgt til Nasdaq-noterte C-bridge for 13 millioner dollar (omlag 117 millioner kroner).


I midten av desember slo konkurrenten Accenture (tidligere Andersen Consulting) til mot Bekk. Accenture mistenkte en tidligere ansatt for å ha tatt med seg store mengder sensitiv informasjon til konkurrenten, og Bekk fikk besøk av Namsmannen i Oslo.

DN opplyser at det i kjennelsen fra namsretten heter at "salget til C-bridge gjør det nødvendig å gripe inn for å avverge at ulovlig ervervet og sensitivt materiale spres ytterligere".

Egil Riisnes, ansvarlig for C-bridge i Europa, bekrefter overfor DN at selskapet avventer juridiske betenkninger før oppkjøpet av Bekk kan gjennomføres, og at tvisten med Accenture er et av punktene som nå vurderes.

Olav Folkestad i Bekk sier til avisen at det er kontakt med C-bridge om saken.
Til toppen