c.Rel med innpass hos Volvofinans

Det unoterte selskapet c.Rel har inngått avtale med Volvofinans AB i Sverige om leveranse av selskapets webløsning; cOne Web Integration Hub.

Det unoterte selskapet c.Rel har inngått avtale med Volvofinans AB i Sverige om leveranse av selskapets webløsning; cOne Web Integration Hub.

Ifølge en pressemelding skal webløsningen være fundamentet for Volvofinans' internettbaserte kommunikasjon med én million Volvokort-innehavere.

cOne gir kundene en åpen plattform som sikrer tilgang til data og funksjonalitet over Internett.

- Løsningen gjør det mulig for våre kunder å distribuere CRM data og funksjonalitet over Internett og innen egne intranett. Det er en enhetlig kommunikasjon med kundene uavhengig av om de henvender seg på web, telefon eller i forretningene, heter det i pressemeldingen.

Løsningen leveres fra c.Rel i desember og settes i drift i løpet av første kvartal 2001.

- Ordren har en totalverdi på omlag fire millioner kroner og er en viktig milepæl for c.Rel da det er selskapets første kommersielle leveranse av Web Integration Hub, står det i pressemeldingen.

Til toppen