C# viser Microsoft i ny rolle som brobygger

Blant faktorene som vil bære fram Microsofts nye programmeringsspråk C# er økende støtte for en ny protokoll kalt SOAP, og et ulmende Java-opprør mot Sun.

På utviklerkonferansen i Oslo for tre uker siden lovet toppsjef Steve Ballmer en framtid full av programmerbare tjenester. Microsofts nye språk C# er nøkkelen til å realisere dette løftet.

C# uttales "sisjaaap". Musikere kjenner igjen betegnelsen som noten eller tonearten "Ciss". Programmerere vil heller tenke på språket som en kvassere ("sharp") utgave av C++.

C# er ikke ferdig utviklet. Kommentarene bygger på Microsofts egne beskrivelser av språkets egenskaper. Utenfor Microsofts egne rekker er det bare en utvalgt gruppe som har fått lov å prøve det. Microsoft lover at det skal innlemmes i "neste generasjon Visual Studio som skal gjøres tilgjengelig som beta seinere i år". Ytterligere detaljer vil gjøres tilgjengelig på Microsofts utviklerkonferanse (PDC for Professional Developers Conference) som starter 11. juli i Orlando i Florida

I dag profileres C# først og fremst som et verktøy for å gjøre C++-utviklere mer produktive. C# betegnes også som språket for å ta i bruk alle web-tjenestene som ligger i den nylig kunngjorte .NET-plattformen, tidligere kjent under kodenavnet "Next Generation Windows Services" eller NGWS. Ellers beskrives C# som et gjennomført objektorientert verktøy med kraften til C++ og brukervennligheten til Visual Basic.

I en kommentar til Cnet, skriver Mark Driver i GartnerGroup at C# sannsynligvis vil erstatte Java-varianten Visual J++ i Visual Studio. Han regner som sannsynlig at Visual J++ ikke vil utvikles videre, og at det til og med kan komme til å droppes helt. En virkning av C# vil være å tilby brukere av Visual Basic og Visual C++ et alternativ som avverger deres overgang til Java, skriver Driver.

Microsoft forklarer at C# sikter mot noe helt annet enn Java. Teknisk sjef for Visual C++ Tony Goodhew sier til Techweb at mens Java vil lage kode som kan kjøres overalt, er målet med C# og .NET-plattformen å gjøre Internett til et miljø der alle slags applikasjoner kan snakke med hverandre - uavhengig av operativsystem og type apparat.

Det sentrale elementet for å nå dette målet er en kommende XML- og http-basert standard kjent som SOAP eller Simple Object Access Protocol. Der XML standardiserer utveksling av data over Internett - og omfavnes av alle fra Microsoft til Sun og Oracle - tilbyr SOAP en standard for applikasjoner å utveksle objekter over Internett, uavhengig av hvilken programmeringsmodell de bygger på. SOAP er med andre ord en bro mellom Windows/COM og Java/CORBA.

SOAP var opprinnelig et rent Microsoft-initiativ, lansert i fjor høst. Suns første reaksjon var å prøve å latterliggjøre det hele. Men IBM fattet poenget - at Microsoft for en gangs skyld tok et selvstendig initiativ for å bygge en bro mellom Windows og den verden IBM og andre lever i - og tok egenhendig på seg å tilrettelegge SOAP for Java.

Microsoft har også søkt å få SOAP godkjent av internasjonale standardiseringsorganer. En tidlig utgave av SOAP ble lagt fram for IETF (Internet Engineering Task Force) i fjor. I mai ble versjon 1.1 av SOAP presentert i fellesskap for WWW-konsortiet (W3C) av Microsoft og ti andre aktører, blant dem Compaq, Hewlett-Packard, IBM og Intel. Denne versjonen omfatter "viktige bidrag" fra IBM og Lotus, og fikk Sun til å skifte standpunkt. Nå heter det at Sun vil støtte SOAP hvis den blir en web-standard.

GartnerGroups Mark Driver skrev i begynnelsen av juni at flere leverandører vil presse for å implementere SOAP-støtte i selve kjernen i Java, og at dette vil for første gang sette Suns proprietære standardiseringsprosess Java Community Process på prøve. I fjor trakk Sun tilbake sitt initiativ for å få det uavhengige internasjonale organet ECMA (European Computer Manufacturers Association) til å overta ansvaret for Java-standarden, og valgte i stedet en modell der Sun samler mange rundt seg, men beholder selv det endelige og avgjørende ordet. Det vakte motstand hos blant andre IBM og Hewlett-Packard, to av selskapene som støtter SOAP.

Det er et tegn i tiden at Microsoft har lagt C# fram for det samme ECMA. Den uttalte hensikten er å få uavhengige leverandører til å overføre C# til andre operativsystemer. I en første kommentar sier ECMA at man ser "utmerket synergi" mellom C# og de eksisterende ECMA-standard for web-skript.

C# utnytter SOAP blant annet i en kommando kalt "Web Method" som gjør det mulig å gjøre programmeringsfunksjoner tilgjengelige over Internett. Microsoft mener at når programmer kan kommunisere over Internett, bør utviklere kunne utveksle funksjonalitet over web-en, og slippe å stadig duplisere det andre har gjort før dem. Følgelig vil utviklingsarbeidet foregå langt raskere.

Egenskapen åpner også for nye forretningsideer, ved å tilby en "ny verden av datatjenester over Internett".

Andre egenskaper ved C# virker også tid- og ressursbesparende. Her nevnes håndteringen av XML, støtte til en teknologi kjent som ASP+, selvdokumenterende kode, at ting bare kan gjøres på én måte, og at pekere er avskaffet til fordel for mer idiotsikker minnehåndtering.

Det finnes betydelige mengder bakgrunnsmateriale om SOAP på nettstedene til både Microsoft og DevelopMentor.

C# er en del av Microsofts strategiske omlegging. Les mer i blant annet disse artiklene:


Microsoft kutter "bare for Windows"
Steve Ballmer: - XML vil forene alle applikasjoner
Steve Ballmer: -Tjenester vil gjøres programmerbare for alle
Microsoft varsler programpakkens død

;