CA-aksjonærene stemte ned Sam Wyly

Texas-investoren Sam Wyly nådde ikke fram i sitt forsøk på å kaste fire av styremedlemmene i Computer Associates. De ansatte og daglig leder Sanjay Kumar trekker et lettelsens sukk.

Texas-investoren Sam Wyly nådde ikke fram i sitt forsøk på å kaste fire av styremedlemmene i Computer Associates. De ansatte og daglig leder Sanjay Kumar trekker et lettelsens sukk.

De ti medlemmene av det sittende styret i Computer Associates ble gjenvalgt med støtte fra mer enn 75 prosent av aksjene.

Texas-investoren Sam Wyly hadde satt i gang en kampanje for å få kastet fire av styremedlemmene. Han begrunnet angrepet med at CA har gjort det for dårlig den siste tiden, og har lagt opp et regnskapssystem for å skjule tilbakegangen. Wyly mener dessuten at ledelsen tar seg for godt betalt og tar livet for bedagelig.

For ett år siden solgte Wyly to programvarehus - Sterling Software og University Computing - til CA for 3,9 milliarder dollar. Han ønsker at CA skal deles i fire divisjoner for henholdsvis lagring, sikkerhet, drift og kunnskapsteknologi, og krevde på et tidspunkt å ta over formannskapet i styret etter selskapets legendariske gründer Charles Wang.

Som motytelse for aksjonærenes fornyede tillit, måtte styret love å opptre mer uavhengig i forhold til administrasjonen, og dele mer strategisk informasjon med aksjonærene. Det er åpnet for å utvide styret med to nye medlemmer innen nyttår, og det er lovet at de nye medlemmene ikke skal rekrutteres blant CAs ansatte.

Toppsjef og daglig leder Sanjay Kumar lovet han ville ta hensyn til Wylys synspunkter. Han har måttet bruke storparten av sine krefter de siste ukene på å drive valgkamp blant aksjonærene. Da seieren var klar sa han at han ikke akter å diskutere mer med Wyly eller hans investeringsselskap Ranger Governance.

Wyly sier til amerikanske medier at endringene er positive og mener at hans kampanje, som ble lansert for to måneder siden, har bidratt til dem.

CA-ansatte verden over, også i Norge, har sluttet opp om Wang og Kumar, og har blant annet kjøpt store annonser i nøkkelmedier som Wall Street Journal. Her pekes det på at CA er inne i en positiv utvikling, og at aksjekursen har steget med 70 prosent hittil i år.

Til toppen