CA åpen for å overta norske nisjeutviklere

- Vårt utviklingssamarbeid med Posten SDS kan gjerne tenkes å bane veien for overtakelse av små nisjeutviklingsselskaper i Norge, sier daglig leder av Computer Associates, Sanjay Kumar.

- Vårt utviklingssamarbeid med Posten SDS kan gjerne tenkes å bane veien for overtakelse av små nisjeutviklingsselskaper i Norge, sier daglig leder av Computer Associates, Sanjay Kumar.

Oppkjøp har spilt en sentral rolle i veksten til Computer Associates. I sin tale til IT-Tingets plenum la Kumar vekt på overtakelsen av leverandøren av systemer for informasjonsstyring, Platinum, og hvilke synergier han forventer derfra i form av avanserte tjenester.

Dette var en av CAs større overtakelser, som ga selskapet tilgang til 2000 nye og svært kompetente utviklere.

- Det er de store oppkjøpene i USA og Australia som har fått bredest dekning i mediene, sa Kumar på pressekonferansen etter talen.

- I Europa har det også vært mange oppkjøp, men de har vært jevnt over mindre. Ser du på fordelingen av oppkjøpene i Europa, vil du se at flertallet har foregått i Skandinavia.

Kumar presiserer at det er nisjeutviklere det dreier seg om, og at det er slike han jakter på også i Norge.

- Det kan godt være at utviklingssamarbeidet med Posten SDS fører til nye selskapsdannelser som det siden kan være interessant å kjøpe opp.

Til toppen