CA blir Eclipse-deltaker

Computer Associates er blitt deltaker i organisasjonen som står bak den åpne utviklingsplattformen Eclipse.

Computer Associates er blitt deltaker i organisasjonen som står bak den åpne utviklingsplattformen Eclipse.

Mandag denne uken annonserte Computer Associates at selskapet har sluttet seg til Eclipse Foundation. CA vil bidra med kode til Eclipse Test and Performance Tools Platform (TPTP) Top-Level Project. CA er også blitt utpekt av TPTP Project Management Committee (PMC) til å lede prosjektet.

Eclipse Foundation er en nonprofit-stiftelse opprettet av blant andre IBM, QNX, Red Hat og SuSE i 2001.

Eclipse TPTP-prosjektet som CA skal bidra til, skal gi brukerne av Eclipse en åpen utviklingsplattform for å tilby rammeverk og tjenester for verktøy beregnet for programvaretesting og ytelsesoptimalisering. Plattformen skal kunne brukes gjennom hele programmeringssyklusen og vil støtte hele spekteret av ulike typer datasystemer.

Mer informasjon om dette prosjektet finnes her.

CA har også tidligere samarbeidet tett med Eclipse-prosjektet for fullt ut å integrere CAs AllFusion Harvest Change Manager med Eclipse 3.0. Dette er et verktøy som under hele utviklingsprosessen skal kunne forbedre kvaliteten, påliteligheten og reviderbarheten til både tradisjonelle og webbaserte applikasjoner.

Til toppen