CA innrømmer tilbakedatering av opsjoner

Sjefer i Computer Associates (CA) har satt tilside aksjeopsjoner opptil to år før de ble tildelt for å oppnå maksimal gevinst, innrømmet selskapet denne uken.

Computer Associates er et av mange amerikanske programvareselskap som har måtte innrømme at de har tilbakedatert opsjoner.

En opsjon er en rett, men ikke en plikt, til å kjøpe en aksje i fremtiden til en på forhånd satt pris. Hvis aksjekursen på det tidspunktet er høyere enn opsjonens innløsningspris, vil det gi en gevinst. Hvis ikke kan innehaveren av opsjonen droppe å innløse den.

Ved å tilbakedatere opsjonene til det mest gunstige tidspunktet, kan opsjonsinnehaveren oppnå en større gevinst på bekostning av resten av aksjonærene i selskapet.

Computer Associates reduserte også resultatene for perioden 1996 til 2006 med 342 millioner dollar for å gjenspeile at opsjonshavernes ekstraordinære gevinster skulle vært bokført som utgifter for selskapet.

Mange av opsjonene endte uansett opp som verdiløse som et resultat av Computer Associates voldsomme nedgang i forbindelse med tidligere etterforskninger av selskapet og teknologiaksjenes fall etter dotcom boblen.

Til toppen