CA: Jasmine blir større enn Unicenter

Gründer og leder Charles Wang i Computer Associates har stor tiltro til multimediadatabasen Jasmine som er utviklet i samarbeid med Fujitsu. - Den vil bli større enn Unicenter og vil slå et solid slag for objektorientert applikasjonsutvikling, spår han.

Wang sier han har et ikke-religiøst forhold til teknologi, og beviser det gjennom CAs allsidige forhold til IT-bransjens mangfoldige "standarder". Hans syn på objekter kan synes å utgjøre et unntak. Både administrasjonsverktøyet Unicenter TNG ("the next generation") og den nye multimediadatabasen Jasmine er konsekvent objektorienterte.

- Objektorientering akselererer applikasjonsutviklingen fordi du bygger opp applikasjoner gjennom å sette sammen ferdige og ikke minst gjennomtestede objekter som du får stadig flere av. Applikasjonsutvikling blir som å bygge med Lego. Både Unicenter og Jasmine, samt grensesnittproduktet Opal, bygger på felles komponenter som er gjenbrukbare i framtidige applikasjoner.

Ifølge Wang forenkler dette programvarearkitekturen radikalt. Han mener det er et stort fortrinn for Unicenter at også tredjepartsutviklere kan forholde seg til CAs objekter, i stedet for et rammeverk slik tilfellet er med Unicenters utfordrer Tivoli.

- Vi tror at Jasmine vil bli større enn Unicenter, sier Wang.

- Erfaringer fra ikke minst web-anvendelser som nettstedet til National Center for Missing and Exploited Children viser at vi har en teknologi som kan distribuere raskt oppdatert multimedia til et stort antall brukere.

Nordensjef Stein Onsrud i CA presiserer at dette er en spådom på noe sikt.

- Markedet er ikke modent for dette produktet ennå. Det er svært viktig, blant annet i forhold til web, men jeg tror det kommer til å ta seks måneder før vi ser det store salget.

En CA-nyhet som Onsrud mener vil ha et stort potensial fra tre måneder fram i tid, er grensesnitt-produktet Opal.

- Opal er et multimedia-grensesnitt som kan brukes mot både Ingres og mot Jasmine, men som vi valgte å ikke integrere med Ingres. Opal gjør det mulig for en klient å integrere flere datakilder, og presentere informasjon i et moderne multimediagrensesnitt. Utvikling av grensesnitt i Opal skjer meget raskt, og det løser problemer vi ser daglig. Et eksempel er en bankapplikasjon der man før måtte forholde seg til 17 ulike applikasjoner og databaser, og som Opal integrerte i noe som for klienten ser ut som én applikasjon, med langt raskere spørringer enn tidligere.

Et eksempel på gjenbruk hos CA er at grensesnittutviklingsverktøyet Opal og applikasjonsutviklingsverktøyet til Jasmine - JADE eller Jasmine Application Development Environment, begge har samme grensesnitt.

I løpet av året vil CA oppgradere Unicenter fra TNG til TND ("the next dimension"). Oppgraderingen vil nyte godt av teknologi som CA skaffet seg i desember gjennom oppkjøpet av AI WARE, et amerikanske programvarehus spesialisert på nevrale nettverk og kunstig intelligens.

- Denne teknologien skal brukes til å bygge ut Unicenters evner til å forutse og løse problemer, sier Wang.

- Det innebærer blant annet bruk av en "nagent" (for nevral agent) som allerede er utviklet til beta-nivå.

Poenget her er å utnytte kjennskap til bruksmønstre for å forutsi når noe kan være i ferd med å gå ned. Dette er noe mer enn f.eks. å varsle når en disk er mer enn 70 prosent full.

- Kunstig intelligens gjør at du kan oppdage når noen går rundt etablerte regler. Er du pålagt en grense for hvor mye penger du kan ta ut i en operasjon, vil det ikke lenger føre fram å fordele beløpet på flere uttak. Denne funksjonaliteten vil stå sentralt i Unicenter TND, sier Onsrud.

Forholdet mellom applikasjonsutvikling og drift kan også bedres gjennom objekt-basert integrering.

- En annen viktig del av vår strategi, er erkjennelsen av at det går mot en felles arkitektur for applikasjonsutvikling og drift, understreker Onsrud.

- I store miljøer utvikles det stadig nye applikasjoner. Tradisjonelt overrekkes disse fra utviklingsavdelingen til driftsavdelingen, og drifterne overtar ansvaret. Hvis drift og applikasjonsutvikling smeltes sammen arkitektonisk, vil dette gi betydelig synergi.

Onsrud forteller at Unicenter TNG har hittil hatt størst suksess i NT-miljøer, og ikke som forventet i stormaskinmiljøer. De viktigste kundene i Norge er miljøer der man påtar seg å drifte andres anlegg.

- "Outsourcing" og "facilities management" er i kraftig vekst, særlig blant brukere av distribuerte miljøer. Poenget er at det i NT-miljøer er svært lite kompetanse og forståelse for drift.

På den måten kan Unicenter oppfattes som CAs svar på PC-generasjonens manglende driftsoppdragelse.

Til toppen