CA kjøper seg opp innen ID-styring

CA har gjort to oppkjøp som signaliserer at de akter å konkurrere innen ID-systemer.

CA kjøper seg opp innen ID-styring

CA har gjort to oppkjøp som signaliserer at de akter å konkurrere innen ID-systemer.

ID-systemer er et raskt voksende marked der alle store aktører innen bedrifts-IT søker å markere seg.

Programvaregiganten CA har ikke vært borte fra dette markedet – de har et produkt kjent som CA Identity Manager – men de har vært noe mindre synlig enn blant annet IBM, Microsoft, Oracle og Sun.

De siste åar månedene er det blitt klart at CA trapper opp sin satsing på ID-systemer.

I slutten av oktober kjøpte de et lite (10 ansatte) selskap i Israel, IDFocus, som hadde markert seg gjennom noen kunder på øverste hylle, som Converse, Chevron Texaco og Lloyds. CA var for lengst fortrolig med teknologien til IDFocus, kjent som Advance Components Extensions, og tilbød en integrasjon mellom ACE og CA Identity Manager. I pressemeldingen ble det forklart at de aktet å slå de to produktene sammen.

Den primære egenskapen ved ACE er at den proaktivt håndhever regler om hvem som skal ha tilgang til hva, slik at man helt unngår brudd i stedet for å varsles i etterkant. Hadde en slik kontroll vært implementert av for eksempel Barings Bank og Société Général ville verken Nick Leeson eller Jérome Kerviel kunnet gjennomføre sine regestridige og svært tapsbringende transaksjoner.

Midt i november kunngjorde CA kjøpet av Eurekify, en annen aktør innen ID-styring. Eurekify har først og fremst fokus på rolle modellering, og har utviklet teknologi for å bruke mønstergjenkjenning til å styre roller.

Verken IDFocus eller Eurekify er børsnotert, og CA har ikke oppgitt hva de har betalt. Oppkjøpene antas fullført innen årsskiftet.

    Les også:

Til toppen