CA kjøper sikkerhetsselskap

De juridiske problemene er over, og CA innleder en ny kjøpsrunde med tilgangskontrolløren Netegrity.

De juridiske problemene er over, og CA innleder en ny kjøpsrunde med tilgangskontrolløren Netegrity.

Computer Associates har vært i hardt vær siden 2002 de USAs myndigheter innledet etterforskning mot selskapet på mistanke om økonomiske misligheter. CA har inngått en avtale med myndighetene som gjør at selve selskapet slipper tiltale, mot at det samarbeider for at ansvarlige enkeltpersoner fra den tidligere ledelsen kan stilles for retten.

    Les også:

CA har tradisjonelt vokst gjennom oppkjøp. Den nye ledelsen varslet at CA ville innlede en ny oppkjøpsrunde straks de hadde løst problemene knyttet til etterforskningen. Samtalene med Netegrity startet fem uker siden og vokste til forhandlinger sist helg, skriver Wall Street Journal.

Netegrity har utmerket seg med tilgangskontroll for nettportaler, og er langt framme innen sikkerhetsordninger for webtjenester («web services»). (Se artikkelen Veiledning for sikker bruk av webtjenester.) Selskapets teknologi vil supplere CAs sikkerhetsprodukter i eTrust-serien.

Overtakelsen er beregnet å koste CA 340 millioner dollar. Selve transaksjonen er verdsatt til 430 millioner dollar, og Netegrity har en likvid beholdning på 90 millioner dollar. Netegrity omsatte for 90 millioner dollar de siste fire kvartalene.

Til toppen