CA lanserer endelig Jasmine

Det har tatt tid fordi vi ønsker å levere et modent produkt, sier Terje Langlete, administrerende direktør for Computer Associates Norge.

Etter mange fagre løfter i bortimot to år, lanserte Computer Associates (CA) onsdag sin objektorienterte database Jasmine.

Langlete forklarer under presentasjonen at CA har brukt mye tid på få et solid produkt med støtte for en rekke teknologier, blant annet Java. For å få testet produktet skikkelig, har de også bygget opp en rekke partnere. Også dette har selskapet brukt mye tid på. Jasmine er en objektdatabase som er spesielt egnet til å håndtere multimedia-objekter, og den er laget i et samarbeid med Fujitsu.

Rune Arnesen, partneransvarlig for CA Norge, forteller at selskapet har jobbet mye i kulissene her i landet også i det siste halvannet året.

- Dette har vært helt bevisst for å få prøvd ut Jasmine hos våre partnere, sier han. Jasmine har også blitt utprøvd hos et femtitalls håndplukkede kunder for å se hva slags applikasjoner man kan lage.

Arnesen forteller videre at mange ønsker å lage mer interaktive og dynamiske web-baserte applikasjoner med multimediabaserte data. Derfor er man nå inne i et arkitekturskifte fra klient/server-baserte relasjonsdatabaser til rene objektorienterte databaser med applikasjoner basert på Internett.

Jasmine er ifølge Arnesen ikke bare en database. Det er lagt et lag over databasen som tillater dra-og-slipp-basert utforming av enkle multimediaapplikasjoner uten at det er behov for programmering. Innebygget i Jasmine er et klassebibliotek som hjelper til med håndteringen av forskjellige typer objekter. Disse bygger på samme teknologi som ved objektorientert programmering, det vil blant annet si egenskaper som arv - at metoder og data er samlet i objektene - samt en enhetlig aksessmetode innenfor de forskjellige objekttypene.
Bransjespesifikke moduler med klassebiblioteker kan kjøpes fra tredjepartsleverandører. Jasmine kan aksesseres fra Internett-applikasjoner eller fra frittstående applikasjoner som informasjonskiosker.

Arnesen mener at det er salgs- og markedsføringsapplikasjoner som idag vil dra mest nytte av objektorienteringen.

- Disse vil ofte ha behov for å presentere multimedia i sine applikasjoner. Applikasjoner for oppgaver som behandling av ordre og fakturaer vil fortsatt gjøres på relasjonsdatabaser.

En del av CAs konkurrenter leverer det Arnesen kaller hybriddatabaser. Dette er databasesystemer hvor dataene er lagret som tabeller i bunnen. Dette gjelder også multimediadataene. For å knytte sammen data som har tilhørighet til andre data, må man mappe om dataene i tabellene. Dette går ut over ytelsen.

Arnesen sammenligner dette med å ha en bil som er større enn garasjedøra.

- For å få bilen inn, må man først plukke den fra hverandre. Skal man ha den ut igjen, må man sette den sammen før den er brukbar. Dette går sikkert greit, men det er lite effektivt, sier han. Det er derfor tungt å håndtere multimedia i slike databaser.

Jasmine er på klientsiden åpen mot applikasjoner utviklet i en rekke forskjellige miljøer, inkludert ActiveX, C++, HTML, Java, ODBC, OLE/DM, Visual Basic og JADE (Jasmine's Application Development Environment), CAs eget applikasjonsutvklingsmiljø for Jasmine.

- JADE integrerer transaksjoner og multimedia for deg. Da slipper du å lære deg de andre programmeringsspråkene, hevder Arnesen.

Jasmine støtter også aksess til andre databaser, for eksempel OpenIngres, Oracle, DB, Sybase, Informix og SQL-server.

- Man kan ha et ubegrenset antall Jasmine-servere, systemet skalerer, forteller Arnesen. - Det er også støtte for symmetrisk multiprosessering (SMP).

Thomas Grimeland er en av dem som har tatt Jasmine i bruk. Han jobber som sjefskonsulent i Taskon A/S, et norsk selskap som jobber mye med objektorientert teknologi. Taskon er også en av CAs norske Jasmine-partnere.

Grimeland forteller at en ennå ikke navngitt bokklubb i Norge vil bruke Jasmine i en nett-tjeneste. Denne tjenesten skal blant annet gi tilgang til multimediabasert informasjon om alle bøkene bokklubben har utgitt. Tjenesten vil være interaktiv, slik at medlemmene i bokklubben selv kan legge til ting i databasen. Bokklubben stilte krav om at data måtte kunne hentes og presenteres raskt, noe som Jasmine ifølge Grimeland kunne tilby. Tjenesten skal lanseres i januar neste år.

Langlete forteller til slutt at Jasmine kommer i flere utgaver. For å få produktet inn på markedet, er den enkleste versjonen, Jasmine Developer Edition, gratis. Den kan bestilles fra CAs nettsted. Prisen på de kraftigere utgavene avhenger av størrelsen på serveren, men begynner på omtrent 15.000 kroner.

Hvilke forventninger CA Norge har til Jasmines markedsandel i Norge, vil ingen av representane for selskapet si noe om.

Til toppen