CA-ledere sparket etter kreativ bokføring

Computer Associates har sparket de tre øverste ansvarlige for sine regnskaper.

Computer Associates har sparket de tre øverste ansvarlige for sine regnskaper.

Offisielt har de tre – "chief financial officer" Ira Zar, "senior vice president for finance" Lloyd Silverstein og "vice president for finance" David Rivard – trukket seg på egen hånd, under omstendigheter med press fra styret.

Computer Associates har opplevd interne stormer over flere år, utløst av mistanke om kreativ bokføring, og av aksjonærer som mente det var utbetalt for lite i utbytte og for mye til ledelsen. Selskapet etterforskes av USAs justisdepartement og av tilsynet Securities and Exchange Commission.

Parallelt med denne etterforskningen gjennomfører CA en intern gransking. Under denne granskingen er det avdekket brudd på god regnskapsskikk, blant annet at omsetning er bokført før kontraktinngåelse.

I august løste CA flere aksjonærsøksmål gjennom forlik, ved å gå med på ekstrautbetalinger eller aksjetildelinger for til sammen 144 millioner dollar. Selskapets legendariske gründer Charles Wang trakk seg fra sine siste verv i november i fjor. I januar i år ble det klart at den offentlige etterforskningen ville ta for seg regnskapene helt tilbake til 1997.

Til toppen