CA og Telenor etablerer felles salgsorganisasjon

En tett samarbeidsavtale med Computer Associates er Telenor Bedrifts springbrett til å firedoble sin nordiske omsetning innen drift, outsourcing og integrasjon innen fire år.

En tett samarbeidsavtale med Computer Associates er Telenor Bedrifts springbrett til å firedoble sin nordiske omsetning innen drift, outsourcing og integrasjon innen fire år.

Avtalen, som ble kunngjort i går, innebærer at det etableres en felles organisasjon på 45 årsverk. CA besørger 23 av disse, Telenor Bedrift 22. Direktør Tarje Holskil i Telenor Bedrift beskriver organisasjonen som innrettet på salg, markedsføring og presalg. Avtalen varer ut 2003. Det som skal selges på CA-siden omfatter alle selskapets produkter, med vekt på drift, databasehåndtering og elektronisk handel. Telenor Bedrift selger sine moduler innen outsourcing, drift og system- og nettverkintegrasjon. Nødvendig konsulentbistand til genererte prosjekter tilfaller Telenor Bedrift.

Begge parter har skyhøye forventninger.

Telenor Bedrift har ambisjoner om en forholdsvis sterk ekspansjon i Sverige og Danmark. En første stor kontrakt skal være i ferd med å sluttforhandles i Sverige i disse dager. Et tilsvarende milepæl forventes i Danmark ved påsketider. Holskil mener avtalen med CA vil gjøre det mulig å markere seg sterkt i disse landene, og oppnå gode markedsandeler på relativt kort tid.

- Vi hadde i 1998 en markedsandel i Norden på rundt 3 prosent. Vi tar sikte på å doble denne andelen til 6 prosent i år 2002. I tall svarer dette til rundt 1,2 milliarder kroner i 1998, og et sted mellom 4 og 5 milliarder kroner i 2002.

Tilsvarende spådom gis ikke for Norge isolert. Holskil sier at markedsandelen i 1998 Norge var rundt ti prosent.

Tall fra IDC tyder på at det samlede nordiske markedet for outsourcing, drift og integrasjon vil vokse fra 31,8 milliarder kroner i 1998 til 56,3 milliarder kroner i 2002. Tre prosent av 1998-markedet er 1,0 milliarder kroner. Seks prosent av 2002-markedet er 3,4 milliarder kroner. Telenor er med andre ord noe mer optimistisk enn IDC.

På CA-siden sier administrerende direktør Terje Langlete at avtalen kan medføre en samlet omsetning på 640 millioner kroner over fem år, altså for årene 1999 til og med 2003. Hvis man relaterer CAs omsetning fra avtalen direkte til utviklingen av Telenors markedsandel, betyr det at Langlete trolig regner med at avtalen vil generere en omsetning på rundt 70 millioner i år, jevnt voksende til over 190 millioner kroner i 2003.

Terje Langlete

Langlete er veldig stolt over en uttalelse han fikk fra presidenten i Computer Associates, Sanjay Kumar, der denne understreker betydningen av det strategiske partnerskapet med Telenor, og at avtalen utgjør en ny modell for samarbeid i forretningslivet.

Til toppen