CA-tall gir blandede signaler

Computer Associates leverte nok et kvartal i pluss, men med halvert resultat i forhold til foregående.

Computer Associates leverte nok et kvartal i pluss, men med halvert resultat i forhold til foregående.

I våres gjorde Computer Associates opp regnskapsåret 2004–2005 med 3,45 milliarder dollar i omsetning og et tap på beskjedne 4 millioner dollar, trass i vedvarende virkninger av skandalene som tvang selskapet blant annet til ekstraordinære utbetalinger til sine aksjonærer.

Juni-kvartalet var det første med fullstendig tilbakelagt styggedom, da greide CA 920 millioner dollar i omsetning og 94 millioner dollar i overskudd etter skatt.

Tallene for september-kvartalet viser at selskapet holder koken på omsetningssiden, men ikke på resultatsiden. Omsetningen er økt til 942 millioner dollar, mens resultatet er redusert til 41 millioner dollar.

Den nylig reviderte utgaven av tallene for september-kvartalet i fjor, viser en omsetning på 865 millioner dollar, og et underskudd på 98 millioner dollar.

Selv om resultatet går ned fra forrige kvartal, mener CAs nye ledelse at utviklingen går i riktig retning. Omsetningen av stormaskinprogramvare står stille, mens standardprodukter økte med 30 prosent. Mest oppmuntrende er salget av sikkerhetsprodukter som økte med 43 prosent sammenliknet med samme periode i fjor, og som i dag står for 11 prosent av selskapets samlede omsetning.

For regnskapsåret fram til 31. mars 2006 venter CA at omsetningen vil øke med 7 til 8 prosent til rundt 3,85 milliarder dollar, mens driftsresultatet øker med mellom 18 og 20 prosent, slik at den bør ligge mellom 127 millioner dollar og 130 millioner. Hva slags bunnlinje dette vil gi, sier ikke CA noe om.

    Les også:

Til toppen