RESULTATERFINANS

CAG stuper - stor skepsis i markedet

Rett før jul ble det gjennomført en rettet emisjon i Computer Advances Groups (CAG) datterselskap LANI, som priset LANI til 200 millioner kroner. Etter de siste ukers kursfall er hele CAG verdsatt til rundt 185 millioner kroner og kan dermed se ut som en gullkantet investering. Men markedet er skeptisk.

19. jan. 1998 - 15:33

Siden mai 1997 har kursen på Computer Advances Group falt fra i overkant av 120 kroner til 50 kroner. Første delen av kursfallet inntraff etter et elendig halvårsresultat på minus 34 millioner kroner, som blant annet skyldtes rot rundt et forsøk på å utfisjonere problembarnet ScanMac Væraas.

Under høsten uroligheter i de asiatiske markedene har risikoaversjonen økt betraktelig blant norske investorer, og kursen har falt videre til dagens nivå på 50 kroner. På denne kursen er selskapet priset til rundt 185 millioner kroner.

I løpet av høsten 1997 ble ScanMac Wæraas omsider utfisjonert, og i dag består selskapet av tre forretningsområder. I planen ligger det at disse tre skal skilles ut som frittstående selskaper.

Først ut er LAN International (LANI) som allerede er etablert som eget aksjeselskap, og som trolig vil stå på egne ben i løpet av et halvt års tid. LANI er det mest omtalte selskapet i gruppen, lager reklamestyringsprogramvare for kabel-TV (Digital Traffic and Billing) og radio (Digital Sound Manager), og rett før jul ble det gjennomført en rettet emisjon i denne virksomheten på 20 millioner kroner.

Emisjonen priset LANI til 200 millioner kroner eller omtrent 30 millioner kroner under konsernets kapitaliserte verdi på avtaletidspunktet. Dersom den amerikanske investoren ikke har endret sitt syn på LANI den siste måneden, betyr det at LANI ut fra dagens kurs alene har et verdipotensial som ligger 15 millioner kroner høyere enn verdien på morselskapet.

Omstendighetene rundt emisjonen er imidlertid omdiskutert. Christiania Markets, som gjennomførte emisjonen, prøvde i utgangspunktet å få gjennomslag for et større beløp - ifølge rykter 50 millioner kroner - men måtte gi opp dette. Emisjonsbeløpet ble deretter satt til 20 millioner kroner. En analytiker digi.no har snakket med hevder at også prisen per aksje ble satt opp.

En annen hake ved emisjonen er at investorens identitet ennå ikke er kjent.

- Dersom det viser seg at investorene i LANI er nært knyttet til Sjur Svaboe eller andre sentrale CAG-aksjonærer, kan dette ha vært et forsøk på å presse opp kursen i morselskapet. På den annen side kan det argumenteres for at det er det samme hvem investoren er, så lenge det spyttes penger inn i selskapet. Dersom LANI ikke er verdt sine 200 millioner, spiller det i prinsippet liten rolle hvem det er som er villig til å betale en slik overpris, sier en analytiker til digi.no.

I tillegg til LANI består CAG av Medea - et salgsstøtteverktøy myntet mot større bedrifter med internasjonal kundemasse. Virksomhetsområdet vil trolig gå med solid underskudd i 1997, blant annet på grunn av store utviklingskostnader ved utviklingen av Medea 2 i første halvår.

Tatt i betraktning at markedet for slagsstøtteverktøy er preget av svært tøff konkurranse, er trolig konsulent- og utviklingsvirksomheten et langt mer interressant oppsplittingsobjekt ettersom virksomheten de siste årene - 1997 inkludert - har et solid overskudd.

- Jeg tror SoftCon alene er verd i underkant av 100 millioner, sier en analytiker.

For å få realisert verdiene må selskapet splittes opp, og i følge ledelsen er det også den veien det går.

- Det ligger i kortene at selskapet på sikt skal deles opp i tre selskaper, men i 1998 vil fisjonsprosessen trolig begrenses til LANI, sier styreformann Sjur Svaboe til digi.no.

Svaboe må imidlertid først vise konkrete resultater for å bli trodd. Intrykket digi.no sitter igjen med etter å ha pratet med en håndfull analytikere, er nemlig at tilliten til CAG-ledelsen er heller tynnslitt i norske investormiljøer. Omstendigheter rundt den mislykkede utfisjoneringen av ScanMac Wæraas i vår, ga Svaboe riper i lakken. Dessuten blir det satt spørsmålstegn rundt kostnadene som er knyttet til den lille gruppen som jobber i konsernstaben i CAG.

I 1997 vil gruppen påføre selskapet kostnader på tilsammen seks millioner kroner.

Les mer om:
Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.