CAGs Q1: Labert i LANI

- Tilfeldige svingninger, sier styreformann Sjur Svaboe om den svake utviklingen i Computer Advances Groups datterselskap LANI. Med et negativt driftsresultat på 5,1 millioner kroner bidro LANI sterkt til konsernets underskudd på 8 millioner kroner første kvartal.

- Tilfeldige svingninger, sier styreformann Sjur Svaboe om den svake utviklingen i Computer Advances Groups datterselskap LANI. Med et negativt driftsresultat på 5,1 millioner kroner bidro LANI sterkt til konsernets underskudd på 8 millioner kroner første kvartal.

Det mye omtalte CAG-datterselskapet LANI omsatte for beskjedne 4,3 millioner kroner i første kvartal. Dette tilsvarer en vekst på 43 prosent i forhold til samme kvartal i fjor, men sammeliknet med fjorårets totalomsetning på 27 millioner framstår likevel årets første kvartaltall som svake.

Heller ikke på resultatsida klarte LANI å imponere. Underskuddet ble 5,1 millioner kroner.

- I startfasen må man regne med store svingninger. At kvartalet er såpass svakt skyldes tilfeldigheter, sier styreformann og gründer i CAG, Sjur Svaboe, til digi.no. Han sier dessuten at det er bundet opp kapasitet i større prosjekter, men tror likevel det er muligheter for at enheten går i pluss i 1998.

- Utviklingen framover avhenger av hvorvidt vi får gjennomslag på radiomarkedet i USA. Lykkes vi her kan vi nå plussresultat i inneværende år, sier Svaboe.

Heller ikke Medea-virksomheten imponerte med sine kvartalstall. Virksomheten tapte 3 millioner (-3,9 mill.) kroner av en omsetning på 6,4 millioner (6,4 mill), men ifølge CAG har enheten allerede en ordrereserve på 3,2 millioner kroner som vil gi resultater mot slutten av året.

- Å selge tyngre salgsstøtteverktøy av den typen Medea besitter, er en lang prosess. Vanligvis tar det seks måneder før inntektene kommer, sier Svaboe.

Lyspunktet i CAG-konsernet er som vanlig konsulentvirksomheten SoftCon. Virksomheten, som har vært inne i en sterk vekstfase, satt igjen med med 2,4 millioner kroner av en omsetning på 33,8 millioner, mot 1,4 og 22,2 millioner i første kvartal 1997. Svaboe sier at han har hatt flere henvendelser fra selskaper som vil kjøpe virksomheten som opererer i Norge, Sverige og Danmark.

- Vi har fått anonyme henvendelser fra utenlandske aktører, sier Svaboe, som er blitt mer og mer overbevist om at en tredeling av selskapet er det mest hensiktsmessige.

- Det er ikke utenkelig at selskapet er delt i tre innen utgangen av året, avslutter Svaboe.

TABELL I: Utdrag fra CAG-konsernets resultat i første kvartal 1998 (alle tall i millioner NOK)

Q1 98 Q1 97
Omsetning 42,8 30,7
Driftsresultat (8,2) (9,6)
Resultat før skatt (8,5) (9,7)
Resultat (8,0) (9,8)

TABELL II: Første kvartal per datterselskap (alle tall i millioner NOK)

Medea LANI SoftCon
Omsetning 6,4 4,3 33,8
Driftsresultat (3,0) (5,1) 2,4
Til toppen