Caldera vant første runde mot Microsoft

Dommeren har forkastet fire av til sammen ni krav fra Microsoft om å avvise Calderas søksmål. Søksmålet tar sikte på å bevise at Windows-monopolet ble oppnådd på ulovlig vis.

Dommeren har forkastet fire av til sammen ni krav fra Microsoft om å avvise Calderas søksmål. Søksmålet tar sikte på å bevise at Windows-monopolet ble oppnådd på ulovlig vis.

Denne påstanden er ikke belyst i den store monopolsaken mellom Microsoft og USAs justisdepartement.

Etter planen skal søksmålet fra Caldera behandles i en rettssak som starter 17. januar 2000 og som skal avgjøres av en jury - i motsetning til myndighetenes monopolsak som utelukkende skal prøves av en dommer. De ni kravene fra Microsoft tar sikte på å få dommeren til å avvise hele søksmålet, og hindre rettssaken. Høringer de siste dagene har behandlet sju av Microsofts krav, og dommeren har allerede forkastet fire av disse. Dommeren ventes å ta stilling til tre krav denne uka, mens høringer om de to siste skjer neste uke.

Selv om lille Caldera sammenliknet med Microsoft knapt kvalifiserer til betegnelsen David, kan søksmålet bli historisk. Caldera søker en milliard dollar i erstatning og prøver å bevise at Microsoft brukte ulovlige midler for å etablere Windows og MS-DOS som det enerådende systemet for å drive Intel-baserte PC-er. Caldera overtok i 1996 rettighetene til DR-DOS, MS-DOS konkurrentene som Caldera mener Microsoft drepte i markedet med ulovlige midler.

Dommerens forkasting av Microsofts fire første krav betyr at han mener det er skjellig grunn til å prøve Calderas anklager for retten. De tre neste krav har å gjøre med Calderas påstand om at Windows 95 er ikke annet enn en oppgradert Windows 3.1 med en oppgradert MS-DOS i bunn, og at denne buntingen var ulovlig.

(Se de to henviste artiklene nedenfor for bakgrunnsinformasjon om saken.)

Til toppen