California: Oppdaterer lover for Internett

California er den delstaten i USA der industrien er mest avhengig av Internett og IT. Det bærer ny lovgivning preg av.

California er den delstaten i USA der industrien er mest avhengig av Internett og IT. Det bærer ny lovgivning preg av.

Ifølge nyhetstjenesten C|net er et femtitalls nye lovforslag om e-post, kyberrom og datamaskiner, symptomatiske for hvordan delstaten California griper an den nye tid.

Et lovforslag som ble vedtatt torsdag i forrige uke, krever at kandidater til politiske verv kunngjør størrelsen på kampanjebidrag online innen 1. juni 2000, så sant summen av bidrag er større enn 100.000 dollar ved primærvalg, og 50.000 dollar ved alminnelige valg.

Et annet lovforslag som ble vedtatt samtidig, krever at delstatens bilsakkyndig oppretter et interaktivt nettsted for å betjene publikum innen 1. januar 1999, dersom beregninger viser at nettsted kan bidra til å senke kostnadene over en ti års periode.

Et lovforslag som går mot vedtak, gjør det straffbart å bruke e-post til å forføre eller vekke seksuelle reaksjoner hos mindreårige. Teksten gjør det klart at Internett-tilbyderen ikke kan holdes ansvarlig for e-post med slikt innhold.

Et annet lovforslag som også går mot vedtak, krever at delstatsansatte kommuniserer med publikum via e-post og benytter elektroniske midler til å overføre offentlige dokumenter, der dette er mulig.

Tidligere vedtatte lovforslag forplikter det offentlige til å gjøre forskjellige typer informasjon lettere tilgjengelig. Delstatsorganer og universiteter med nettsteder er pålagt å legge ut spesielle formularer for å motta klager fra publikum. Delstatens legeråd er pålagt å publisere offentlige data om leger og kirurger på nettet, der publikum kan innhente opplysninger leger som har vært trukket for retten for feilbehandling, avskjediget fra sykehus eller vært gjenstand for disiplinære forføyelser.

Nylig vedtatte lover krever at lærere tilfredsstiller et minimumsnivå av datakunnskap, og legger opp til databevilgninger på 100 millioner dollar de kommende fire år til delstatens 840 ungdomsskoler.

Til toppen