California til sak for overprising av Windows

En dommer i California vil lede en rettssak mot Microsoft, der to millioner brukere kan få erstatning for påstått overpris på Windows.

En dommer i California vil lede en rettssak mot Microsoft, der to millioner brukere kan få erstatning for påstått overpris på Windows.

I kjølvannet av dommen i den store monopolsaken mot Microsoft, ble det varslet flere hundre søksmål fra forbrukere og selskaper som ønsket kompensasjon for skader de var påført av Microsofts forretningspraksis. I syv delstater - Hawaii, Iowa, Kentucky, Nevada, Oregon, Rhode Island og Texas - har rettsvesenet avvist søksmålene fordi kundene ikke har handlet hos Microsoft direkte, men i stedet fått Windows og annen programvare da de kjøpte PC.

Avvisningene i disse delstatene ble tolket som en avgjørende seier for Microsoft. Men det gjensto fortsatt 130 søksmål, hovedsakelig fordelt på delstatene California og Maryland. I Maryland er det fortsatt mulig for Microsoft å få avvist sakene med argumentet om at kundene ikke har kjøpt Windows for seg, men som en del av en PC-pakke. Dette spørsmålet avgjøres i Baltimore 13. oktober.

Et annet juridisk våpen Microsoft har brukt for å avverge søksmål på delstatsnivå, er å kreve behandling på føderalt nivå, siden mange av sakene likner hverandre på en prikk. I Maryland gikk dommeren med på å overføre 25 av 63 søksmål til føderalt nivå. Dette er ikke mulig i California, fordi Microsoft ikke overholdt fristen for å be om at saken skulle overføres.

Natt til onsdag norsk tid avgjorde dommer Stuart Pollak at 27 av sakene i California kan føres som felles "class action" sak på vegne av opptil to millioner brukere som har skaffet Windows og andre Microsoft-applikasjoner etter 18. mai 1994. Avgjørelsen sier ingenting om størrelsen på et erstatningskrav. Men søksmålet kan vise til dokumentene i monopolsaken, der justisdepartementet i Washington anslår at Windows var overpriset med gjennomsnittlig 40 til 50 dollar per eksemplar. Eksperter intervjuet i amerikansk presse understreker at en eventuell seier mot Microsoft er avhengig av at saksøkerne finner en overbevisende metode for å beregne omfanget av skadene som den påståtte overprisingen har påført dem.

Utfallet av samlesaken i California vil i stor grad være avhengig av det endelige utfallet av monopolsaken i Washington. Etter tidsplanen skal forberedelsesfasen avsluttes i juni 2001, og selve rettssaken skal starte i mars 2002.

Les også om monopolsaken mot Microsoft:


Indirekte uthalingstrussel fra Microsoft
USAs justisdepartementet krever fortgang i Microsoft-saken
EU advarer Microsoft
Microsoft leverer anke
Microsoft hyrer berømt ankespesialist

Til toppen